Vi är modiga nog att stå upp för det vi tror på

Vi anser att vår historia huvudsakligen handlar om människor. Modiga ingenjörer, affärsexperter, framsynta ledare och andra specialister som samarbetar för att nya insikter och idéer ska kunna växa till smarta lösningar som för dig och samhället framåt.

AFRY Management Consulting Client cases
Picture of clouds in a blue sky

Sustainable Stories

AFRYs vision är att erbjuda ledande ingenjörs- och designlösningar för kommande generationer, och i AFRY Sustainable Stories visar vi lysande exempel på hur visionen blir verklighet.

Man with long hair and glasses and a women with a grey coat are looking away to the left

New brand.

ÅF and Pöyry come together as AFRY.
A group of five adults walking on a roof terrace

Bli en del av AFRY

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.