走在长廊上的人

Hållbara städer

HÅllbaraStadsmiljöerFörFramtiden

VäxandeStäderKräverNyaEntergilösningar - Afry SamarbetarNära挖Som Kund Med SkapaHållbaraStadsmiljöer。

Allt Pler Flytttar in TillVärldensStäder,vilketKrävernytänkandeLösningarFörBådeByggnaderOch Energi。vipåfrysamarbetardärförmedArkitekteroch Stadsplanerareföratratutvecklahållbaralösningarförorgondagensstäder。

瓦拉专家samarbetar gärna med dig för att optimera energianvändningen i dina byggnader. Vi erbjuder lösningar där solenergi och regnvatten tas tillvara, men har också många fler förslag på hur miljömässigt hållbara bostäder kan se ut.

IKinaLämnaromkring 17MiljonerMänniskorLandsbygdenFöratFlytta TillTiLstäderna。HAR HARAFRYFÖRNÄRVARANDEFLERAUPPDRAG INÄRAMALARBETEMED Stadsplanerare。

Just samarbetet med dig som kund genom hela projektet är en viktig del i vårt arbete där vi lyssnar på dina önskemål och tar reda på vilka utmaningar du står inför.

AfryÄrledande i nordenpåområdetoch驱动程序Just Nu InternationellaProjektÖverHelaVärlden。VI VET JU ATT VIMÅSTEBYGGAHÅLLBARTNÄRVIBYGGERFörFramtiden。vimåstebygga smartastäder。

BjörnQvist.
Acting VP and Head of BA Buildings

奥里什har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vårIntegitetspolicy..