E6 Lighting Tomasz Majewski

成本管理

Anläggnings-, bygg- och entreprenadekonomi

Att utveckla städer innebär stora investeringar. Med AFRY kan du styra kostnaderna rätt.

När en stad växer krävs storskaliga investeringar i nya gator,vägar,胸针。AFRYär marknadsledande och har繁殖erfarenhet av stadsutveckling,投资分析och kostnadshantering。

Vi kan som framgångsrikt konsultföretag erbjuda dig som kund ett unikt utbud av olika experter från genomförandestadiet till drifthanteringen. Bland våra kunder hittar du kommuner, fastighetsägare, exploatörer, byggentreprenörer och arkitekter.

För att kunna motsvara dina behov och optimera din verksamhet vill vi gärna samarbeta med er genom hela projektet. En viktig del av vårt arbete är nämligen att lyssna på dina önskemål och ta reda på hur vi kan uppfylla era utmaningar och strävanden.

Från förstadium till verksamhetsstyrning – eller eventuellt avbrott i projektet – fastställer vi alla kostnadsberäkningar och följer upp vart kostnaderna har gått. Under utformningen kan vi, tack vare vår expertkunskap, ge dig råd och stöd om budgetering, alternativa beräkningar och kontrollberäkningar, anbud eller listor över hur mycket som brukar gå åt. Vi kan även uppskatta kostnader för alternativa investeringar så att du kan jämföra och fatta rätt beslut.

在konstruktionsfasen hjälper vi dig att fåbästa möjliga ekonomi i projektet,från igångsättning till driftsterning下。弗拉·布雷达·埃尔法雷赫特·戈尔阿特·维坎·埃尔布朱达·迪格·利特利加·贝斯卢特森德拉格·萨姆吉利格特项目经理。

Sabrina Kammeier
Market Area Manager Cost Management

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår集成策略.