高速公路舷梯和晚上的一座桥梁

Vägar

Väglösningar.

Vägar är själva kärnan i vår transportinfrastruktur. AFRY levererar hållbara lösningar för vägprojekt av alla slag och storlekar.

Att Palenera,Bygga,Driva OchUnderhållaVägnätÄrViktigtFöratsammanlänkalandsbygdsområdhochÖkaRörlighetenIStäder。

I samarbete med kommuner och myndigheter hittar AFRY framtidens kostnadseffektiva, moderna och hållbara väglösningar. Vi har omfattande erfarenhet av design och underhåll av vägar och tillsyn av vägbyggnation. Tack vare kunnandet hos våra väg- och trafikingenjörer kan vi erbjuda stöd I vägprojekt av alla typer och storlekar, från promenadstråk till motorvägar. Från genomförbarhetsstudier till design, anbudshantering och avancerad teknisk rådgivning.

Vi planerar och beräknar trafikflöden genom städer, skapar flexibla vägavgiftssystem för att hantera trängsel och säkrar hållbarhet, funktion, trafiksäkerhet och kostnadseffektivitet.

Kajsa Rosén
VP and Head of BA Transportation

AfryharÅtagitsig att skydda din Integritet och dina personupppgifter。Vi behandlar personuppgifter i genighetmedällande拉加尔,Förordningarochvårintegritetspolicy

Peter Lundman
技术总监BA运输

AfryharÅtagitsig att skydda din Integritet och dina personupppgifter。Vi behandlar personuppgifter i genighetmedällande拉加尔,Förordningarochvårintegritetspolicy