Overview of a mine

Gruv- och metallindustri

Vi är en pålitlig partner som erbjuder innovativa hållbara och kostnadseffektiva lösningar

Den ökade urbaniseringen runt om i världen gör gruv- och metallsektorn central för den totala industriella tillväxten - och industrin är central för samhället. För oss är varje projekt lika unikt som varje malm eller råmaterial – vi lägger stort fokus i vårt partnerskap på att lyssna och ställa frågor för att förstå våra kunders ambitioner och utmaningar. Våra tekniska processexperter vet vad som krävs för att finna de mest effektiva processerna som uppfyller högt ställda krav. Vi arbetar nära dig under hela processen för att tillgodose dina behov och optimera din verksamhet, från prospekteringsfas, gruvbrytning, förädling till smältning och senare till vidareförädling och tillverkning.

Vi har unika kompetenser och lång erfarenhet - men framför allt djup processteknisk förståelse för vilka hållbara insatser som krävs för att bidra till en mer effektiv produktion och samtidigt mindre utsläpp.

Vi理应idag强度巴拉ravaror framtagna地中海demest effektiva processerna, utan även framtagna med en hållbar grund för framtiden. Jordens resurser är inte oändliga och tillgångarna runt om i världen är begränsade. Vi vet vikten av att dra fördel av, och återanvända vår planets resurser, därför ägnar vi stor uppmärksamhet på miljö, processoptimering samt effektivisering av energi och förbrukningsvaror som alla är väsentliga faktorer för projekt inom industrin.

Vi erbjuder bland annat:
  • Alla nivåer av studier för investeringsprojekt (CAPEX, OPEX)
  • Hälsa-, säkerhets- och miljöstudier
  • Multidisciplinära ingenjörstjänster
  • EPCM (projektering, upphandling, projekt-, byggledning) tjänster inom industriella investeringsprojekt
  • Teknisk konsultation, Managementkonsulttjänster, inklusive due diligence och processoptimering
Andreas Johansson
Head of Competence Line Mining & Metals Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vårintegritetspolicy.

Per Åström
Business Development Manager

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vårintegritetspolicy.