油炼油厂工厂的工业管道

Bioraffinering

Breed Kunskap Och Expertis InomAobaseratRåmaterialSomTäckerHelaVärdekedjan

Vi är en pålitlig och teknikoberoende partner inom bioraffinering med bred kunskap och expertis inom biobaserat råmaterial. I kombination med vår långa erfarenhet inom massa, oljeraffinering och kemisk kompetens skapar det extra hållbara värden för många av våra kunder.

Biobaserade material från bland annat skogsråvara och havet spelar en allt viktigare roll i en hållbar värld. Mängder av produkter och material som produceras världen över ska idag uppfylla krav som ställs i lagar, förordningar och marknader för klara de globala utmaningar vi står inför, sett till klimat och miljö. Vårt arv inom massa- och pappersindustrin ger oss en unik förståelse för biobaserade råvaror och vikten av att ta tillvara på avfallsströmmar för att därigenom skapa smarta, effektiva och hållbara lösningar för våra kunders utveckling.

Vi Erbjuder Dig Design- ochprojektledningstjänsterfråntidigasudier通过EPCM-Projekt Till到Uppstart Av InvestersingsProjekt OchLångsiktigtPartnerskapföropex-tjänsterförHelalivscykeln。Vårunikakombination av专业inoom processteknik ochtvärvetenskapligteknisk Expertis,GöretMöjligtFörTeverGevårakunerEttGerkligtMervärdeILAllaSlags Studier,ImplienteringsProjekt Och Den Dagliga Driften AvIndustianläggndenen。Miljö,Hälsaochsäkerhetoch和拉科特拉德·普德拉格德拉斯I Samarbete MedProcesstekspikspecialistFöratMöjliggöradoStraTh·玻利士啤酒奥恩·卫生置机MEC加工厂。

Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat. Vår expertis och processkunskap, som stöds av globalt integrerade konstruktions- och projekthanteringsverktyg, säkerställer ett effektivt projektutförande och andra värdeskapande tjänster.

VåraNyckelkompetenser:
  • Biokemikalier
  • biobränsle.n
  • Biogas
  • Biomaterial
  • 安德拉Biolösningar(Sområoljaoch lignin)

乔纳斯基希尔曼
能力线条瑞典能力线

AfryharÅtagitsig att skydda din Integritet och dina personupppgifter。Vi behandlar personuppgifter i genighetmedällande拉加尔,Förordningarochvårintegritetspolicy