AFRY新闻稿通用图像

Förlikningsavtalavslutar阿拉pågåenderättsprocesserMED嘉汉林业国际有限公司诉讼信托

人,2020年8月24日 - 07:00
监管

Idag哈日ETTförlikningsavtalingåttsMED嘉汉林业国际有限公司诉讼信托(“证监会诉讼信托”),vilket kommer ATT avsluta阿拉rättsprocesser索姆哈日initierats AV SFC诉讼信托MOT ETT flertal dotterbolag Inom可能是AF贝利AB,inklusiverättsprocessen我新加坡OCH阿拉安德拉uppskjutnarättsprocesserOCHskiljeförfaranden我ETT flertal olika jurisdiktioner。Rättsprocesserna var kopplade till konsulttjänster från vissa direkt eller indirekta dotterbolag i Pöyry PLC till Sino-Forest Corporation (“SFC”) i perioden 2006 till 2011. SFC Litigation Trust skapades i december 2012 genom SFC’s insolvensförfarande i Kanada med syftet att rikta krav som SFC och/eller deras fordringsägare hade vid den tiden. Förlikningsavtalet har ingen materiell påverkan på ÅF Pöyry AB’s finansiella position.

企业通信

AF贝利公司(publ)

对于ytterligare信息,vänligenkontakta:

凯瑟琳Sandegren,Kommunikationschef

070 292 6826

AR萨丹信息索姆AF贝利公司(publ)Denna信息AR skyldigt ATToffentliggöraenligt欧盟:■marknadsmissbruksförordning。信息详细信息lämnades,GENOMovanståendekontaktpersonsförsorg,对于offentliggörande书房24 augusti 2020升。07.00 CET。

AFRY AR ETT internationelltföretagInom可能TEKNIK,设计OCHrådgivning。六hjälper瓦拉昆德ATT utvecklas Inom可能hållbarhetOCH digitalisering。六AR 17 000hängivnaexperter Inom可能områdenainfrastruktur,INDUSTRI OCH是Energi,SOM arbetar在海拉världenFÖRATT skapahållbaralösningarFÖRkommande generationer。

使未来。

相关文件