Graphs

奥里什och PRO(a)ACT i partnerskap för intelligent och miljömedveten inköpsanalys

09/09/2020

奥里什har ingått partnerskap med PRO(a)ACT, en tjänst för intelligent inköpsanalys, med en stark vision om att förenkla vardagen för inköpare genom att bli mer datadrivna.

PRO(a)ACT är ett ProcTECH-bolag som erbjuder en molntjänst för intelligent inköpsanalys och hjälper inköpare att enklare ta beslut genom att omvandla deras data till insikter. Med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) automatiseras kategoriseringen av kostnaderna och data förädlas för att ge mer tid till analys istället för administration. Verktyget ger dessutom möjlighet att beräkna organisationers miljöpåverkan från inköpen genom att samköra deras data med olika miljökoefficienter. Det leder till en möjlighet att bedöma vilka inköp som är viktigast att prioritera ur klimatsynpunkt.

– Vi arbetar hela tiden med att stärka våra nätverk med kompetens som kompletterar oss på AFRY. En viktig del i det handlar om att stärka banden med partners som sitter på spetskompetens. Här ser vi PRO(a)ACT som en viktig del, där vi får tillgång till deras marknadsledande lösning och tekniska kompetens, säger Erik Fahlén, Sektionschef Supply Chain Management, AFRY.

en vanlig utmaningärsvårigheteniat ta tiltvarapådendatamängdsom finnstillgängligidag eftersom bristenpåbådidochkompetensÄrel ertetfaktum。Tillsammans Vill Afry Och Pro(a)act minska detmanella arbetetochÖkakunskapenkring styrkan i att Vara en DataDriven组织。Bolagen KommerKartläggaHurflerInserVärdetAv En Automatiserad OchHållbarTjänstFörInköpsanananyen。

– Vi vill underlätta vardagen för inköpare och erbjuder ett stort kundvärde i att spara tid med automatik. Flera av våra kunder har miljontals rader där vi lyckats kategorisera upp över 99 procent av deras datamängd, vilket är en enorm tidsbesparing. Idag utforskar många möjligheterna med AI, medan AI redan är kärnan i vår verksamhet, säger Kim Grandell, Produktägare för PRO(a)ACT.

läsmer om pro(a)acthär:https://proaact.se/

ErikFahlén.

部分经理,供应链管理