Person touching digital screen

奥里什och Agilon inleder partnerskap för automatiserade processflöden

16/11/2020

奥里什har inlett ett partnerskap med Agilon, som erbjuder företag en lösning att frigöra tid till förbättringsarbeten genom en visuell datadriven processanalys.

AgilonÄrEttSvensktInnovativt Bolag Som基因组DigitameringHjälperFöretagathHöjaInförbättringsPotentialPåEttSetSätt。Med Syftet Att TillsammansHjälpaFöretagoch组织器Med Processanalys ochVerksamhetsförbättringharfry och agilon tecknat ett samarbetsavtaldäraragilonstårförlösnsningenoch adry bidrar med elarktkundnätverkoch invagraradekundnätverkoch invagraradekundnätverkochforberadekandivaleverans ochförbättringsarbetsochförbättringsarbets。

I vår tid där allt digitaliseras och förväntas gå snabbare ställs högre krav på organisationers processer och metoder. För att möta dessa förväntningar har Agilon tagit fram ett koncept där man kan visualisera och analysera processflöden med verktyg för avvikelsehantering, helt datadrivet. Detta ger tydliga fördelar både vid process-kartläggning och att hitta grundorsaker till avvikelser och flaskhalsar.

Resultaten visualiseras med Microsoft Power BI, en marknadsledande plattform som integrerar omedelbart med Agilon och skapar en layout på grafer, diagram eller rapporter, direkt från processanalysen.

-Vi är väldigt glada över detta partnerskap som bidrar till att stärka vårt nätverk inom AFRY och samtidigt få ta del av Agilons metod. För vår del ser vi stora möjligheter att hjälpa våra kunder genom detta samarbete, framförallt för de kunder som vill öka sin grad av transparens i sina processer och även öka takten i sin digitalisering säger Erik Fahlén, sektionschef Supply Chain Management, AFRY

Konceptet ByggerPåREHuvudsakliga Funktioner,Kartläggning,analyys Och Monited OchAnvändningsområdhdärforporeenMedFördelIllämpasÄR帝国orderhantering,Inköp&logistik samt服务。DettaÄrenigeniskLösningSOMKanTillämpasILLA加工器SOM直到Exempelärendehantering,HR-Processer Och R&D-Prodary。

Läs mer om Agilon här:https://www.agilon.io/sv/start/

ErikFahlén.

部分经理,供应链管理