Energy_Cover形象

向外传送

Grønn energi联邦铁路局ide直到virkelighet !

等圣ørre og圣ørre——pa任og fornybar energi织袜统工人等stort新闻pa utnyttelse av ikke-fossile kraftkilder og effektiv og miljøvennlig overfø环av energi直到forbrukerne。

AFRY er gjennom罪bistand我ulike prosjekter我挪威en的bidragsyter直到denne omleggingen,侦破grø向skiftet。

AFRY har朗fartstid som leverandør直到energibransjen og菅直人蒂tjenester som sikrer energiprosjekter最佳kvalitet og riktig fremdrift。第六杆tekniske og行政tjenester innenfor produksjon og overfø环av elektrisk卡夫联邦铁路局vannkraft直到vind og solenergi。

Innen kraftoverfø环besitter vi侦破tyngste tekniske miljø等为byggeledelse og kontroll我挪威。Vare konsulenter har hatt betydelige辊pa阿莱de商店utbyggingsprosjektene为sikre kundene神fremdrift og rett kvalitet我prosjektene samtidig som sikkerhet og miljøivaretas。

我很高兴能和你在一起。Fra forstudier, prosjektering og prosjektledelse到idriftsetting,漂移,vedlikehold og工业4.0。

托玛格尼约翰森
能源

请继续等待,直到有一份更详细的个人资料。我把我的爱人当成了我的爱人personvernpolicy