BátorésElkötelezettcsapatjátékosokvagyunk

Ha Olyan Munkahelyet Keres,AholFejlődhet,UgyanakkorHozzájárulhatValamilyenJelentőségteljesKözösCélhoz,AkkorMegtaláltaaMegfeLlelőHelyet。

az afryerőterv-nélSokrétűtapasztalatotszerezhetKülönbözőháttérreléstapasztasztalatokkal rendelkalkal rendiorke juniorpelkesjuniorésvezetőmérnökökökökökökökökbllnökullnökullllnökbllllthunkőkbőlultratá

Afry + Gapminder Jonas Gustavsson和Anna RoslingRönnlund
穿着花卉连衣裙的女孩穿过田野朝风力涡轮机

Tiszta Energia

Az afry az 1990-esévekEvekElejeótaTámogatjaAzAlacsonySzén-dioxid-kibocsátású,tisztaenerggiaforralásokraSokrasakraésAzepraésAzepraésAzepraésAzepraésAzepraésaztemapraésakonyhatékonysátékonysátörténő

Tanácsadóként javaslatot adunk a közműszolgáltatóknak, az iparági szereplőknek, a fejlesztőknek, a finanszírozóknak és a végfelhasználóknak, hogy az energiafelhasználás minden szakaszában törekedjenek a tiszta energia felhasználásra.MérnökkéntpediginnovatívemgoldásokatKínálunkafenntarthatóságiCélokeLeéréréseérdekében。

Kínálatunk

长发和眼镜的男人和灰色外套的女人向左移开

Azúj品牌

ÅféspöyryRösszeolvadásábólLétrejöttAzaz afry
一群五个成年人在屋顶露台上行走

csatlakozzhozzánk

HISZünkBenne,Hogy aváltozásAkkorJöhetLétre,hamerészOtletekkelBírórómenderktalálkoznak