奥里什employees walking together on roof

Avoin ja monimuotoinen työpaikka

Avoimia ja monimuotoisia tiimejä vahvalla substanssiosaamisella

Maailma on monimutkainen, ja tehdessämme valintoja meidän on nähtävä se kokonaisuudessaan. Jos haluamme parantaa tapaamme tehdä asioita, yhden yhteiskunnan näkökulman tarkastelu ei riitä. Nykyaikana tarvitsemme asiantuntijuutta, avoimia ja monimuotoisia tiimejä ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, rohkeaa johtajuutta.

Afry X GapMinder:SukupuoltenVälinenTasa-Arvo

Tiedätkö, kuinka suuri osuus maailman yritysjohtajista on naisia - 2%, 10% vai 18%?

Gapminderin Hiljattain ToteuttamassaKyselyssssädentiin,EttäYhdeksänKymmenestäpastasiTähänKysymykseenVäärin。Kuten Liike-elämäyhäon Kiusallisen Miesvoittoinen,Ihmisilläon Tapana Aliarvioida Niiden Naisten Osuus,JotkaPääsevätLiike-elämänHuipulle。

Tämä harhaluulo voi hidastaa muutoksen nopeutta. Nuoret tytöt eivät ehkä uskalla tavoitella yhtä korkealle, koska heidän vanhempansa tai opettajansa pitävät yllä vanhentunutta mielikuvaa yrityselämästä ja johtajuudesta. Nuoret pojat voivat yhä uskotella, että miehet ovat oikeastaan parempia johtajia luonnostaan, vaikka tieteellistä pohjaa väitteelle ei ole.

Afry OnLähtenytyhteistyönhönapminder-säätiönkanssa jakamaan tietoa ja pactothamaan faktapohjaisen maailmakuvantärkeytttä。YhteistyönAvullaHaluammeJakaa Tietoa YK:NKestävänKehityksenTavoitteista,乔斯塔Yksi on SukupuoltenVälinenTasa-Arvo(SDG 5)。PäivitäMaialmankuvasiSukupuoltenVälisestäTasa-ArvostaJaLöydäOikeafastausKysymykseen - Tee Testi!

站立在与风吹的绿色灌木前面的妇女

Gapminder-testi

Gapminder on julkaissut testin YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, ja nyt aiheena on sukupuolten välinen tasa-arvo. Testaa tietosi!

Avoin Jamonimuotoinentyöpaikkaliketoimintastrategianian

Meille itsesta上änselvää, että jokainen ihminen on yhtä tärkeä ja kaikilla on oikeus yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Avoimesta ja monimuotoisesta työpaikasta on myös kaupallisesti ja taloudellisesti hyltyä: työntekijät ovat yksinkertaisesti tuottoisampia.

TutkimusOsoittaa,Ettäneyritykset,Jotka VahvistavatetnistäMonimuotoisuutta,Ylittävät30%Mahdollisuudella alansa Keskiarvoisen Taloudellisen屯侬。

Man with glasses and woman

Monimuotoisuus在Tärkeää,MuttaIntärkeämpää上的Avoimuus

Monimuotoisuus on sekoitus kykyjä, samankaltaisuuksia ja eroja, jotka tekevät ihmisistä uniikkeja. Monimuotoisuudessa on kyse muustakin kuin sukupuolesta tai rodusta –siinä on kyse myös taustasta ja ajattelutavasta.

Toisaalta Avoimuus在EriaTooista Tulevien IhmistenYhteistyötä。AvoimessaTyömpäristösäyksilöitäKohdellaanreilusti Ja Kunnioitaen,Ja Kaikilla在YhtäläinenPääsyMahdollisuuuksienJa AvunÄärelle上。NäinKaikkivoivatyhtälaillamyötävaikuttaa有机赛Menestykseen。

Monimuotoisuus on sitä, että saa kutsun juhliin, kun taas avoimuus on sitä, että voimme tanssia yhdessä.

Katso video kulttuuristamme (EN)

" class="video-embed-field-launch-modal">
manbet网页

vigenta rekrytointia

Haluamme Houkutella OrganisaatioommeIhmisiäErilaisistaTaustoista Ja ErilaisillaNäkökulmilla。在Afrylle Positiivista Monella Tavalla的Monimuotoisuus。Tiedämme,ettäSEAJAA罗古堡JA Innovointies。

Meidän包装和多样性-JohtajammepitävätSäännöllisestiTyöpajojaRekrytoivilleEsimiehille Ja Johtajille,Jotta Rekrytointimme Sujuu Avoimesti。TYÖPAJATPAILOTTAVAT TEEMOJA MUUN MUASSA TIEDOSTAMATTOMISTA MIELEN VINOUMISTA JASIITÄ,MITENNIITÄVOIDAANEHKÄISTÄJAFASTUSTAA。

Meidän包含和多样性-Johtajamme

索非亚克林贝格

Sofia Koki Uriedin Ulkopuolisuutta Lukiossa,KoskaEiTäyttänytyhteiskunnan odotuksia。HänHaluaaVahvasti,EttäKaikkiOtetaanAfrylläMukaan萨摩汀·艾霖。

Sosiaalitieteiden Taustan Omaava SofiaTähtääFryläistenKehitymiseenParhaiksi Versioiksiitsestään。

Strategisen ja pitkäaikaisen kehityksen kanssa työskentely on hänen työntekonsa ydin, ja siksi Sofian intohimo on opastaa AFRYn johtajat näyttämään tietä avoimuuden ja monimuotoisuuden puolesta.

Amir Nazari

Alunperin Iranilainen Amir Muutti Ruotsiin1986.HänOliLähesvalmistunutkemiantekniikaninsinöönensi伊朗萨,MuttaHänenOliAloitettava Opintonsa Alusta Muutettuaan Ruotsiin。SiihenAikaanPätevyyksiäMuualtaMaailmaltaeihyväksytty。HänenomaanKokemukseensa Pohjautuen AmirTietää,EttäMonetAsiat Ovat Jo Muuttuneet。Hän在Silti TietoinenSiitäTosiasiasta,埃特兰·帕金萨瓦州萨瓦堡·贾瓦讷省AmirinPämäärä在Afryn Muotoutumen Monimuotoisimmaksi,Avoimmaksi JaHyväksyvimmäksiTyöpaikaksiKaikille。

三个前衣勇敢的女人看着相机

Me olemme rohkeita tiimipelaajia

奥里什n arvot ovat meidän perustamme, kulttuurimme liima. Arvot ohjaavat meitä tekemään oikeita valintoja, käyttäytymään viisaasti ja kohtelemaan toisiamme välittäen ja kunnioittaen.

奥里什n ydin on kulttuuri. Olemma tiimipelaajia. AFRYllä olemme aina pyrkineet luomaan avoimen ja monimuotoisen kulttuurin. Ihmisemme ovat meidän suurin voimavaramme.