绿色公园,树木和明亮的天空

Ympäristö

AFRYnympäristöpalvelut

Kokonaisvaltaisenympäristöosaamisemmeavulla AFRY罗turvallista JAterveellistäelinympäristöä

Resurssitehokkuus JA samallaympäristöriskienvälttäminenJA hallinta niin operatiivisessa toiminnassa kuin uusia investointejatehtäessäovat menestyksenperusedellytyksiäteollisuus- JA energiasektoreille。Kaupunkien上puolestaan​​ tarjottava asukkaillehyvätelinolosuhteet JA samalla vastattavaväestönkasvunJA ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin。

Tarjoamme tarvittavan asiantuntemuksen,jotta asiakkaamme saavuttavatympäristötavoitteensakaikilla toiminnan tasoilla。Yhdessätuotammekestäviäratkaisuja,jotka vastaavat tiukentuviaympäristövaatimuksia。Tukena上myössyvällinenpaikallisten olosuhteiden tuntemuksemme。

Palvelummelähtevät艾娜asiakkaan tarpeesta JA kattavat laajasti ERI osaamisaloja。Jatkuvastikehittyvänpalveluvalikoimamme kivijalkoja ovatympäristövaikutustenarviointi,maankäyttöJA kaupunkisuunnittelu,luvitus,luontoselvitykset JA suojelu,EHS-tarkastukset,jätehuoltoJA pilaantuneen马安kunnostus。

Osaamisemme geofysiikassa JA hydrogeologiassa上kansainvälisestivahvaa。环境尽职调查-kokemuksemme kattaa tuhansia arvioituja kohteita。Meillä上myöskokonaisvaltainen palveluvalikoima Euroopan Unionin REACH-kemikaaliasetuksen vaatimustentäyttämiseksi。Lisäksipalvelemme erilaisissa ilmastonmuutokseen JA kiertotalouteenliittyvissäkysymyksissä,米卡onkin kasvanut viime vuosina。

Tutkimus JA kehitys

Nopeastikiihtyvätympäristönmuutokset JAlisääntyvälainsäädäntövaatii uudenlaista ajattelua JA innovatiivisia ratkaisuja。Yhdessäasiakkaiden,toimialajärjestöjenJA yliopistojen kanssakehitämmetutkimus- JA kehityshankkeita ratkaistaksemme tulevaisuuden haasteita。Etsimme aktiivisesti ratkaisuja JA teemmetiivistäyhteistyötämuissa maissatyöskentelevienympäristöasiantuntijoidenkanssa。Suurin OSAympäristöhaasteista上yhteisiä,vaikkaympäristölainsäädäntöonkin maakohtainen。

大田yhteyttä

佳兆业Vähänen

Johtaja,ympäristöliiketoiminta

明娜Tontti

Asiakkuuspäällikkö,ympäristö

Tutustu projekteihimme

Kiinnostuitko?Katsomyös