红外线建筑,环境认证

Ympäristövaikutustenarviointi(YVA)

Ympäristövaikutustenarviointi(YVA)

Ympäristövaikutustenarviointimenettelyn(YVA-menettely)tavoitteena上tarkastella hankkeenympäristövaikutuksia,arvioida niidenmerkittävyyttäSEKAlisätäsidosryhmien tiedonsaantia JA osallistumismahdollisuuksia。

Yhdistämmeympäristökonsultoinnin,maankäytönsuunnittelun JA ERI tekniikan alojen osaamisemme,敏卡ansiosta pystymme auttamaan asiakkaitammeviemään拉皮menestyksekkäitähankkeita。

Yhtenämaamme johtavista YVA-konsulteista olemme laatineetympäristövaikutusarvioitamonenlaisiin hankkeisiin ERI toimialoilla。AFRY上vienytmenestyksekkäästi拉皮意林100 YVA-hanketta Suomessa JA ulkomailla。Olemme saaneet YVA RY:N vuoden YVA-palkinnon 6 kertaa。Toimimme kustannustehokkaasti panostamalla YVA:SSA oikeisiin asioihin,JA takaamme parhaan mahdollisen laadun ennakoivien toimintatapojemme avulla。AFRY toteuttaa laaja-alaisestimyösYVA-menettelyiden tueksi usein tarvittaviaselvityksiä。

YVA- JA kaavamenettelyiden yhteensovittaminen

Merkittävienhankkeiden(teollisuus,kaivokset,ENERGIA,kiertotalous JNE。)luvittamisenedellytyksenä上useinympäristövaikutustenarviointimenettelyn toteuttaminen(YVA)JA hankkeen mahdollistavan asema-泰osayleiskaavan laadinta。Tarkoituksenmukaisin etenemistapa上usein YVA- JA kaavamenettelyiden yhteensovittaminen aikataulullisesti niin,ETTAselvitystyöt,arvioinnit JAyleisötilaisuudetyhdistetään。Tällöinselvitykset JA vaikutusten arvioinnit ohjelmoidaan siten,ETTAmaankäyttö-JArakennuslainsäädännönJA YVA-lainsäädännönsisältövaatimuksettäyttyvät。

Menettelyjenyhdistämiselläsäästetäänkuluja JA huomioidaan asiakkaan JAympäristönkokonaisetu,坤selvitykset JA arvioinnit ohjelmoidaanjärkevästi。Menettelyjenläpivientiedellyttäälaajaa asiantuntijoidentyöryhmää,jossa伊凡JA kaavoituksenprojektipäällikkötekevättiivistäyhteistyötäasiakkaan,viranomaisten JA kohdekunnan kanssa。

AFRYn vahva kokemus JAtyötekijöidenasiantuntemus erilaisten selvitysten laatijana,vaikutusarviointien toteuttajana JA hankekaavoittajana mahdollistaa hankkeidenmenestyksekkäänläpiviennin。

大田yhteyttä

明娜约基宁

Osastopäällikkö,ympäristökonsultointi,Etelä-芬兰语

Katri骆马湖 - 阿霍

Osastopäällikkö,ympäristöpalvelut,Pohjois-芬兰语,kiertotalous

Tutustu projekteihimme

Kiinnostuitko?Katsomyös