天鹅在水里游泳

Vesilaitosten riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelmat,varautumissuunnitelmat JA -harjoitukset,WSP JA SSP

Tunnetko vesihuoltolaitoksesi heikot lenkit JA toiminnankriittisimmätkohdat?Onko talousveden laatu turvattu niin vesijohtoverkostossa kuin vesitorneissa?Vaatiikojätevedenpuhdistamonneympäristölupapäivitystä?

Autamme vesihuoltolaitostasitäyttämäänmuuttuneenlainsäädännönvelvoitteet SEKA saattamaan laitoksesi riskienhallinnan JAhäiriötilanteisiinvarautumisennykypäivänvaatimuksia vastaavalle tasolle。

我的朋友是我的朋友,我的朋友是我的朋友。

Autammeteitäsuunnittelemaan toimintamallit vesihuollon toimivuuden varmistamiseksi SEKA laatimaan varautumissuunnitelman泰vesihuollon valmiussuunnitelman harjoituksineen。Tuemmeteitävaltakunnallisten WSP(水安全计划)JA SSP(卫生安全计划)-työkalujenkäyttöönotossaSEKA autammelöytämäänlaitokseenne sopivimmat riskienhallintakeinothäiriöidenehkäisemiseksi。

Tarjoamme vesilaitoksille myos MBA(微生物屏障分析)-laskentaa, jola voidaan arvioida vedentuotantoketjua yksityiskohtaisesti taudinaiheuttajien poistotehon riittavyyden nakokulmasta。如果你不知道你的名字,你就不能把你的名字写下来,你就不能把你的名字写下来,你就不能把你的名字写下来。

大田yhteyttä

Ritva Laitala

Vesihuoltoverkostot,mallinnus JA riskienhallinta

安妮 - 玛丽奥罗拉

Vedenkasittely ja jatevedenpuhdistus