Vesilaitostenkäytöntuki

Vesilaitostenkäytöntuki

VesihuoltolaitoksillakerätäänYHAenemmän酒店信息jatkuvatoimisten mittausten JA laboratorioanalyysien kautta。Automaatiojärjestelmäänkerättävästädatasta kuitenkin白白hyvin pieni OSAhyödynnetäänlaitoksillatäysimääräisesti。

Suurentietomääränmanuaalinenhyödyntäminen上haastavaa,敏卡lisäksilaitoksellakerättävä数据sijaitsee tyypillisesti ERIjärjestelmissä。奈恩ollen kokonaisuutta上hankalayhdistääesimerkiksi toiminnan optimaalisuutta kuvaaviksiälykkäiksitunnusluvuiksi泰häiriötilanteitaennakoiviksi indikaattoreiksi。Toisaalta suurendatamääränhyödyntämisenpuute沃伊näkyämyössiinä,ETTA yhteenvetäviäseurantaraportteja esimerkiksipäivä-,viikko-泰kuukausitasolla EI OLE helposti saatavilla。

Ratkaisuna大汉AFRY上kehittänytasiakkaidensa tueksijärjestelmän,jonka avulla pystymme tarjoamaan vesihuoltolaitoksille jatkuvatoimista seurantaa JAkäyttötukea。Päätarkoituksena上kehittääJA optimoida tuotannon laatua数据analytiikalla JA laitoksen olemassa olevalla instrumentoinnilla。Toteutuksenytimessäovat AFRYnkehittämätJA asiakkaan kanssaräätälöitävätdashboardit,joilla asiakas VOI seurata laitoksen toimintaa keskeisten tunnuslukujen kautta JA萨达tarvittaessahetkessäkäyttötukeaAFRYn lukuisilta asiantuntijoilta。

AFRYnkehittämätdashboardit mahdollistavat raportoinnin automatisoinnin relevantisti ERI tuotannon tasoille。Ylimmällejohdolle esimerkiksi viikko- JA kuukausitasollakeskeisimmätlaatu- JA talousmuuttujat SEKA vastaavasti operointitasolle艾娜päivittäisestätilannekuvasta ohjaustapojen optimointiin。Lisäksityökalutarjoaa tukea mahdollistenhäiriötilanteidenhavaitsemiseen JA tarkempaan analysointiin。在optimoida JA tukea laitoksenpäivittäistäoperointia数据analytiikan avullaJärjestelmäntavoitteena。

大田yhteyttä

克里斯蒂安Sahlstedt

Osastopäällikkö,vesihuollon prosessit JA vienti