vesihuolto_saneeraus

Vesihuoltoverkostojen toiminnallinen suunnittelu

AFRYn vesihuoltoverkostojen toiminnallisen suunnittelun palvelut

Autamme asiakkaita hydraulisessa ja toiminnallisessa suunnittelussa, jolla määritetään veden siirtojärjestelmien turvallinen ja varma toiminta sekä normaaleissa ohjaus- ja säätötilanteissa että virhe- ja häiriötilanteissa.

Raakavesilahteiden pitka etaisyys已经den käsittely- ja kulutuskohteista sekä keskitetyt jätevesien käsittelyratkaisut johtavat pitkiin veden siirtojärjestelmiin. Veden pitkissä siirroissa epävakaiden virtaustilanteiden huomioiminen on välttämätöntä turvallisen ja häiriöttömän toiminnan takaamiseksi.

Hallitsemme muun muassa seuraavat toiminnallisen suunnittelun kokonaisuudet:

  • päälaitteiden ja hydraulisten rakenteiden mitoitus ja sijoitus
  • turva-, varo- ja seurantajärjestelmien suunnittelu
  • paineviiva- ja paineiskuanalyysit
  • ohjaus- ja säätötapojen määrittely
  • tehtävänannot ja lähtötietojen tuottaminen muille suunnittelijoille

Paineviiva-analyysissa tarkastellaan siirtolinjanprofiilin ja paineviivan välistä suhdetta eri virtaustilanteissa (sekä tarkoitukselliset ohjaustilanteet että virhetilanteet). Paineviiva-analyysin perusteella määritetään esimerkiksi paineluokat, tuettavat hydrauliset voimat, toiminnalliset ohjausparametrit ja linjasuunnittelun laitesijoitukset, kuten pääventtiilit ja ilmaventtiilit.

Paineiskuanalyyseissä tutkitaan järjestelmän paine- ja virtaamavasteita muutostilanteissa. Yleisiä paineiskun aiheuttajia ovat pumppauksen muutostilanteet, kuten sähkökatkot, pysäytys ja käynnistys sekä toimilaiteventtiilien virheelliset toiminnot.

Paineiskut aiheuttavat monenlaisia ongelmia virtausjärjestelmissä:

  • hetkelliset, rakenteita rasittavat ja järjestelmän toimintaan vaikuttavat paineet (yli- ja alipainetilanteet)
  • virtauskoneiden herättämät värähtelyongelmat
  • paineheijastelujen vaikutukset prosessiin.

Ota yhteyttä

Ritva Laitala

Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta