红外建筑,零售

Sosiaalisten vaikutusten arviointi(SVA)

Afryn palvelut sosiaalisten vaikutusten arviointiin(sva)

Kattava Ihmisiin Ja Yhteiskuntaan Kohdistuvien Vaikutusten Arviointi Ja Sidosryhmien Huomiminen Mahdollistaa Sosiaalisen Toimiluvan Saavuttamisen。

Se MerkitseeYmpärövänyhteiskunnan Ja OsallistenHyväksyntää亚西米斯卡纳Toiminnalle。AutameSelvittämäänämäänäääänälaiavaikutuksia超莲达拉瓦汉克泰托米塔Aiheuttaa Ihmisiin Ja Yhteiskuntaan。tarjoammetyökalujamyösmahdollistenristiriitojen ennakointiin Ja Ratkaiseen。

Ihmisiin Ja Yhteiskuntaan Kohdistuvien Vaikutusten ArviointiSisältääEsimerkiksi:

•Sosiaalisten vaikutusten arviointi
•Terveysvaikutusten arviointi
•Elinkeinihin Kohdistuvien Vaikutusten arviointi
•Aluetaloudellisten vaikutusten arviointi
•Porotalousvaikutusten arviointi。

Olennainen Osa Vaikutusten Arviointia在Vuoropuhelu Niiden Vaikutusalueen Sidosryhmien Kanssa,Joihin Suunniteltava Hanke Vaikuttaa。Vuoropuhelun Avulla Saadaan Tietoa Ihmisten Suhtautumisesta SuunniteltuunHankkeeen Ja Muuta Arvokasta Tietoa,Jota VoidaanHyödyntääarvioinnissa。arvioinninmenetelminäkäytetäänesimerkiksikyselyitä,työpajojajahaastatteluja。

坤·拉克坦塔曼根瓦米辛南瓦米森·贾斯泰斯·塔尼辛·雅尼斯·瓦内特省,无力达·阿维奥·哈哈蒂托扎Pyrkiä莱斯维特äMäänailieananan。ToiminnanKäynnistymisenJälkeenonTärkeääJatkaaVaikutusten Seurantaa Ja SiihenLiittyvääaktiivistaVuoropuheluaSidosryhmien Kanssa。

OTAYhteyttä.

阿里尼奎克拉

YMPäristöasiantuntija,ympäristötutkimukset