走廊通往地下停车设施

Kalliomekaniikka.

Kalliomekaaninen Suunnittelu.

Kalliomekaaninen Mitoitus在Keskeinen Osa-Alue Kalliotilojen JA Kaivosten Suunnittelussa。

Kalliomekaniikka varmistaa turvallisen Kalliotilan oikein mitoitetun suunnittelun kautta。Afryllä在pitkäkokemuskalliomekaanisten simulointientekemisestäkalliorakennus-ja kaivossuunnittelukohteissasekäsuomessaettäulkomailla。Asiantuntijoillamme在käytössäuusimmatnumiTiset Mitoitusohjelmistot。

Tietomallipohjainen Suunnittelu.

Suunnitteluprosessimme on Contentoitu Siten,EttäVoimmehyödyntääääääääääääääääääääääääiaphjaisensuunnittelumme Mallit Suoraan Numierisissa 3D-ElementTiohjelmistoissa。tarjoamme kalliomekaniikan osalta kokonaisvaltaista projektinhallintaa asiakkaillemme,Jolloin Kaikki Tarvittavat Osa-alueet Huomioidaan Suunnitteluprosesssa。Kalliomekaaniset SelvitysProjektitTehdäänAinaYhteistyössäSausskaanAsiantijoiden Kanssa,MikäMahdollistaaKustanandushokkaan Ja Laadukkaan Lopputuloksen。

Kalliomekaanisten Numeeristen Ennusteiden Pohjalta Laaditaan Esimerkiksi Kalliorakennushankkeen Seurantamittausohjelma RakentamisenJaKäytönaikanaTapahtuvienSiirtymienJaJännityStilamuutostenSeuraamiseksi。

Kaivosten Kalliomekaniikka

Kaivoskohteissa Kalliomekaniikka Toimii Tuotannon OhjaajanaSekäääääLisäääääälutvallisuuttaKaivostoimintaan。Maanalaisessa Kaivostoiminnassa Kalliomekaanisten Simulointien Perusteella Voidaan esimerkiksi ennustaa kaivostuotannon vaikutuksetympäristöönjamuihin maanalaisiin KaivostiloihinSekäpyrkiätunnistamaanularilemuettkokaivoksenelinkaaren kaivoksen elinkaaren aikana。Tuotannon Ennusteet Maan Alla Antavat KaivokelleEnnakinointikykyäGegoidaMahdollisiin KalliomeKaanisiin HaaStisiin Tuotannon Erivaiheissa。

Avolouhoskaivoksissa Kalliomekaniikka toimii louhosten suunnittelun tukena tuottamassa kaivoskohtaisestioikeat suunnitteluparametritavolouhosseinämille。Kalliomekaanisilla Numierisilla simuloinneilla voidaan varmistaa KokoAvolouhosseinäntaviliteettiSekätaottaaErileaisiaSukiliarVioitaLouhoksesta。

现代化Työkalut3D-Pintamallien Luomiseen

Käytössämme在现代化的Työkalutfotographmetrian alueella。FotographmetraiakäytetäänkalliomekaniikanLähtötietojenHankinnassa。Pystymme Luomaan地质学kartoitukseen sopivia 3d-pintamalleja valokuvaamalla tai lentokuvaamalla drooneilla。Valokuvaaminen JA 3D-Mallien Valmistaminen Onnistuu Tunnelikohteissa JaAvolouhosympäristöissä。

OTAYhteyttä.

哈里库拉

Toimialuejohtaja,Kalliotilat Ja Tunnetit

Mikko Lamberg.

Kaivossuunnittelu

tutustu projekteihimme.