Kaivossuunnittelu

Overview of a mine

Kaivossuunnittelu

Kestävän kehityksen kulmakivi

Maapallomme ei kestä luonnonvarojen tuhlaamista, mutta samalla nykyajan yhteiskunta vaatii yhä enenevissä määrin vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita sekä kuluttajien että teollisuuden tarpeisiin.

奥里什:n tarjoamat palvelut kaivosteollisuudelle kattavat kaikki vaiheet malminetsinnästä ja esiselvityksistä aina kaivosten sulkemiseen ja ympäristön jälkitarkkailuun.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme luomassa vastuullisesti rakennettua tuotantoketjua aina malmien louhimisesta lopputuotteen valmistamiseen ja sivutuotteiden varastoimiseen. Kaivossuunnittelussa teoria ja käytäntö kohtaavat, kun suunnitellaan optimaalisinta avolouhosta sekä louhintaa siten, että mineraalivaroja ei haaskata. Maanalaisissa kaivoksissa tuotamme suunnitelmat niin louhoskohteisiin kuin pidempiaikaisten tilojen louhintoihin. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat aina suunnittelumme lähtökohtia.

Kaivossuunnitteluun tarvittava kaivosgeologian JA kalliomekaniikan osaaminen tuovat asiakkaillemmehyötyäriippumattasiitä,onko汉克vasta kehitysvaiheessa VAI ollaanko optimoimasssakäynnissäolevaa tuotantoa。

奥里什llä on myös pitkä kokemus maanalaisten erikoiskohteiden louhinta- ja rakennesuunnittelusta sekä erilaisten tilojen mitoituksista.

Kaivossuunnitteluosaamisemme kattaa asiakkaan tarpeiden mukaan mm. seuraavat alueet:

 • kannattavuusselvitykset
 • avolouhosoptimointi ja suunnittelu
 • maanalaisen louhinnan suunnittelu
 • LOM-aikataulutus
 • Kalliomekaniikka.
 • Kaivosgeologia
 • Kaivosinfran Suunnittelu.
 • Prossisuunnittelu.
 • laitossuunnittelu
 • Rikastushiekka-Altaiden Suunnittelu
 • kaivosten ympäristöasiat
 • kaivosten vesienhallinta ja perustilaselvitykset

Ota yhteyttä

Ville-Matti Seppä

Osastopäällikkö,地质Ja Kaivossuunnittelu

Mikko Lamberg

Kaivossuunnittelu