废物管理

Jätehuolto

AFRYn palvelutjätehuollonalalla

Jatehuollon toiminnot at nykyisin suurelta jatteiden laittelua, kasittelya ja jatteidas seotykayttoon, jatkojalostukseen ja energiantuotantoon, jatkojalostukseen ja energiantuotantoon seatenelta myos jatteiden loppusijoitusta。你的生活是次要的,你的家庭是次要的,你的家庭是次要的。

Tarjoammekäyttöönnekokonaisvaltaisen palvelun ideoinnista JA luvituksesta艾娜yksityiskohtaiseen rakennus- JA prosessisuunnitteluun,rakennuttamiseen,valvontaan JAjälkitarkkailuunsaakka。

Esimerkkejäjätehuollonpalveluistamme:

 • hankeselvitykset JA -suunnittelu
 • lupahakemukset JAympäristövaikutustenarvioinnit(YVA)
 • BAT-selvitykset
 • perustilaselvitykset
 • jatteenkasittelylaitokset, biokaasutus ja kompostointi, rakennusjate, lajittelu
 • jätteenkäsittely-JA siirtokuormaushallit SEKAkenttäalueetJA pientuoja,asemat
 • vesien johtaminen JAkäsittely塞卡allasrakenteet
 • kaatopaikkakaasunkeräys,käsittelyJAhyötykäyttö
 • loppusijoitusalueiden pinta-, pohja- ja pystyeristerenteet
 • vanhojen jatetayttoalueiden kunnostukset ja riskinarvioinnit
 • pohjatutkimukset,maastomallinnukset JA pilaantuneiden alueiden tutkimukset
 • 我的意思是,我的意思是我的价值
 • materiaali- JAhyötykäyttöselvitykset,MARA,ilmoitukset
 • kuljetusjarjestelmaselvitykset
 • velvoitetarkkailut

大田yhteyttä

Katri Luoma-aho

Osastopaallikko, ymparistopalvelut, Pohjois-Suomi, kiertotalous

Kiinnostuitko?Katsomyös