出土岩壁在隧道

Geologia

Suunnittelun peruskallio

Kalliorakentamisen JA kaivostoiminnanyhtenätärkeimmistälähtökohdista上vallitsevien olosuhteiden tuntemus。

Geologiset palvelumme tuottavat塔塔酒店信息asiakkaidemme tarpeisiinpäätöksenteontueksi。Nykyaikaisiamallinnusmenetelmiähyödyntäentuottamissamme malleissa yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistyy geologiemme kokemus SEKA dynaamisen mallinnuksen tuomat edut。

Tuotamme asiakkaillemmemyösperustietoa maa- JAkallioperästä毫米。geologisen kartoituksen JAkairasydänloggauksenmuodossa。Geologisten rakenteiden kokonaisvaltainenymmärtäminen罗vakaan pohjan niin基础设施kuin kaivoshankkeidenkin onnistuneelle toteutukselle。Toimivien JApaikkansapitävienmallinnusten avullavähennetäängeologisenepävarmuudentuomaa aikataulu- JAkustannusriskiä开垦kokoisissa projekteissa。

AFRYn osaamiseen kuuluumyösmalmien mallinnus,mineraalivarantoarvioiden TEKO SEKA niiden raportointikansainvälisten(NI43-101,JORC,PERC)koodien mukaan。Luotettavan malmimallin JA mineraalivarantoarvion tekoon vaaditaan luotettavalähtötietoaineisto,ymmärrysmalmiesiintymänrakenteista JA syntytavasta SEKA ajantasaista osaamista niin ERI mallinnusohjelmista kuin geostatistiikasta。

Osaamisemme kattaa基础设施JA kaivoshankkeiden tarpeisiin muun muassa seuraavat alueet:

 • geologinen mallinnus
 • geologinen kartoitus
 • malmiarviot
 • kairasydänloggaus
 • tutkimusohjelmien laadinta
 • tietokantojen hallinta
 • malminetsinnänQA / QC

Kallioperäselvitykset

 • hydrogeologia / pohjavesigeologia
 • geofysikaaliset palvelut
 • hydrogeokemia
 • geoenergia

大田yhteyttä

威乐 - 马蒂Seppä

Osastopäällikkö,geologia JA kaivossuunnittelu

米克拉门伯格

Kaivossuunnittelu