我们创建未来产业,今天的。

Aluesuunnittelu

Tehokkaat JA turvalliset teollisuus- JA logistiikka,alueet

AFRYn infrasuunnittelupalvelut teollisuuden,logistiikan,julkisten JA liikerakennusten aluesuunnittelukohteisiin kattavat住宿总共vaiheet hankkeidentoteutettavuusselvityksistätoteutussuunnitteluun塞卡käytönaikaisiinpalveluihin。

Hankkeiden esiselvitysvaiheessa olemme mukana arvioimassa kohteiden rakennettavuutta JA investointikustannuksia,vaikutuksia JA vaatimuksia alueenliikennejärjestelmälleSEKA穆伊塔vaikutuksiaympäristöön。

在alueiden tarkoituksenmukainen toiminnallisuus JA aluerakentamisenympäristövaikutustenminimointi Suunnittelunlähtökohtana。Aluesuunnittelukohteissa korostuu物业的资料rakennettavuus,maaperäolosuhteetJA geotekniikka SEKA niiden vaikutus investointi- JAylläpitokustannuksiin。Suunnittelemme aluesuunnittelukohteetyhteistyössäalueiden operatiivisen toiminnan suunnittelun kanssa,jolloin optimoimme investoinnin JA operatiivisen toiminnan kustannukset hankkeen elinkaaren aikana。

Aluesuunnittelukohteiden liikennesuunnittelussa huomioimme SEKA raskaan ETTA kevyen liikenteen。Erityyppisten liikennevirtojeneriyttämiselläsaavutetaanmerkittäviäparannuksia kohteiden liikenneturvallisuuteen。Suuret tavara- JA materiaalivirrat puolestaan​​edellyttävättehokkaita JA jouhevia ratkaisuja,jotta raskaan liikenteen kuljetusten logistiikkakustannukset JAympäristövaikutuksetpystytäänoptimoimaan。Vastuullisuus JA turvallisuus ovat艾娜suunnittelummelähtökohtia。

AFRY palveleemyöshankkeen ekologisuuden arvioinnissa,esimerkiksi toteuttamallahiilipäästölaskentojaniin rakentamisen aikana kuin operatiivisen toiminnan alettuakin。

Aluesuunnitteluosaamisemme

  • alueiden于版图JA tasaussuunnittelu
  • hulevesien johtaminen
  • liikennesuunnittelu
  • väyläsuunnittelu;TIET,raiteet,kevyen liikenteenväylätJApysäköinti
  • geotekninen suunnittelu
  • ympäristö-JA maisemasuunnittelu
  • hulevesienkäsittelyJA viivytysrakenteet
  • alueiden vesihuollon suunnittelu
  • kestävänkehityksen arvioinnit

大田yhteyttä

亚希Leislahti

Osastopäällikkö,katu- JA kunnallistekniikka,万塔

马库斯Kytölä

Osastopäällikkö,katu- JA kunnallistekniikka,坦佩雷

塔皮奥Pulkkinen

Osastopäällikkö,infrapalvelut,库奥皮奥

海基Hekkala

Osastopäällikkö,infrapalvelut,奥卢

Teemu桑德伯格

Katu- JA kunnallistekniikka,于韦斯屈莱
AFRY联系人通用图像

阿尔托穆霍宁

Katu- JA kunnallistekniikka,图尔库

Kiinnostuitko?Katsomyös