Board

生物上

Biotaloudella on lukemattomia mahdollisuuksia uudenlaisen arvon luontiin

Afryn BiotalouteenLiittyvätPalvelutKattavatBiojalostuksen Arvoketjun Koko Elinkaaren。tarjoamme asiakkaillemme biotalouden monialaisia konsultoptialvelujasekäteknisiäsuunnittelupalveluja ja Incentinentien toteutusosaamista。

Lue Asiantuntijoidemme Artikkeleita Ja Uutisia Ajankohtaisista Biotalouden Aiheista Sivun Alalaidasta。Tutustumyösbiotalouden projekteihimme。

生物上viitoittaa tietä kestävämpään teollisuuteen

生物上ohjaa fossiilisperäisten materiaalien korvaamista biopohjaisilla materiaaleilla. Myös perinteiset sellu- ja paperiyhtiöt sekä kemian- ja öljynjalostusteollisuus ja energiayhtiöt muotoutuvat yhä enemmän biojalostamoiksi, joissa kestävällä kehityksellä, resurssitehokkuudella ja uusilla resurssi-innovaatioilla on merkittävä rooli. Biopohjaiset raaka-aineet löytävät jatkossa tiensä kokonaan uudenlaisiin tuotteisiin, ja uusia biopohjaisia materiaaleja kaupallistetaan.

Koko ArvoketjuMetsästäLoppukäyttäjälleDigitalisoituu,MikäTarkoittaaMahdollisuutta Koota KaikkiKerättyTietoArvoketjun Erivaiheista Yhteiselle Alustalle。Biotalous tarjoaa siten paitsi lukemattiomia mahdollisuukeiamyösedellyttääteollisuussuussuussektorinIncaringeja JaKehittämistä。

奥里什llä on vahva asema biotaloudessa, ja pyrimme jatkuvasti vahvistamaan asemaamme entisestään monipuolistamalla palvelutarjontaamme teollisuuden digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja toiminnan tehokkuuteen liittyvissä palveluissa. Haemme kasvua muun muassa puupohjaisista tuotteista, pakkausratkaisuista, hygieniatuotteista sekä vahvistamme teknistä osaamistamme biopolttoaineissa, biokemikaaleissa sekä kehittyneissä biopohjaisissa tuotteissa innovaatioita kehittämällä ja yritysostojen kautta.

Biotalous JA KiertatotalousYhdessä超南曼穆特塔省

Biotalous ei yksinaan voi萨达aikaan paastottomyyttä tai ilmastotavoitteiden saavuttamista, vaan eri alojen on tehtävä yhteistyötä. Muutosta voidaan vauhdittaa etsimällä ratkaisuja kiertotaloudesta fossiilisten materiaalien kuten muovin ja tekstiilien korvaamiseksi. Myös resurssitehokkuutta on parannettava merkittävästi, jätteiden määrää vähennettävä ja kiertävien materiaalien arvoa parannettava.

plastic substitution and recycling
Process industries water

Vastuullisuussitoumuksemme.

奥里什n tehtävänä on edistää muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Biotaloudessa autamme asiakkaitamme nykyaikaistamaan ja muuttamaan teollisia toimintoja kestävämmiksi ja tuottavammiksi. Autamme parantamaan energiatehokkuutta, edistämään kiertotaloutta raaka-aineiden käytössä, päivittämään teknologioita ja edistämään innovaatioita ja ympäristöystävällisiä teknisiä ratkaisuja sekä parantamaan teollisia prosesseja ja edistämään turvallisuutta. Mahdollistamme myös tehokkaampaa vesien käyttöä ja vesien kiertoa teollisuuslaitoksessa sekä ympäristön kannalta järkevää kemikaalien ja jätteiden hallintaa ja niiden ilma-, vesistö- ja maaperäpäästöjen vähentämistä. Tuemme myös kestävää metsävarojen hallintaa. Vesipula on maailmanlaajuinen, ilmaston lämpenemiseen liittyvä haaste, ja olemme AFRYllä sitoutuneet ratkaisuihin, joilla pyrimme vähentämään selluteollisuuden vedenkäyttöä 20 %.