一群人的雄蜂角度通过数字网络连接

Ympäristöjalanjälkiauttaa kuluttajiatekemäänkestäviävalintoja

撰稿努拉·兰塔宁

Ympäristöjalanjälkiauttaa kuluttajiatekemäänkestäviävalintoja

Teemme valintoja艾娜,坤tarvitsemme uuden tuotteen。Tulevaisuudessa voimmeentistähelpommin arvioidaostopäätöksemmekestävyyttäJAympäristövaikutuksia。Euroopan komissiossa上nimittäinkehitetty UUSI mittari,ympäristöjalanjälki。

Ympäristöjalanjäljen沃伊määrittääSEKA tuotteelle(PEF,产品对环境的影响)ETTA organisaatiolle(OEF,组织对环境的影响)。Ympäristöjalanjäljenkehitystyönpilottivaihe saatiinpäätökseenmarraskuussa 2018年,JA TALLAhetkelläkehitetääntuoteryhmäsääntöjäJA kokeillaan niiden toimivuutta。SYKEn tuoreen julkaisunmukaan vuonna 2021 odotettavissapäätöksiäympäristöjalanjälkimenetelmänkäyttöönotostalaajemmin。TALLAhetkelläkomissio paranteleemenetelmääsiitäkerättävienkäyttökokemustenpohjalta。

Resurssitehokkaiden tuotteidenleviämistämarkkinoilla上estänytkuluttajienepävarmuus。Kuluttajat ovatepävarmojasiitä,MITKA tuotteista JA organisaatioista ovat oikeasti“vihreitä”。Ympäristöjalanjäljenmittaritpyrkivätvastaamaan大汉epävarmuuteen。Elinkaariarviointiin pohjautuvaympäristöjalanjälkipyrkiilisäämäänEuroopan markkinoidenläpinäkyvyyttä,tuomaanympäristötiedonlähemmäksiasiakkaita JAlisäämäänyritysten kilpailuetua。Kestävänkulutuksen takaamiseksi haastavasti muotoiltu elinkaariarviointiin pohjautuvaympäristötehokkuustietotuotteesta上tuotavalähelleasiakkaita。Lisäksitiedon tulee甑helposti tunnistettavassa,ymmärrettävässäJA vertailtavassa muodossa。

Ympäristöjalanjälkihuomioiympäristövaikutuksetkattavammin

Nykyään对乔olemassa useitayksittäistäympäristövaikutustaarvioiviajalanjälkimittareita,kutenvesijalanjälkiJA suosittuhiilijalanjälki。Ympäristöjalanjäljellä上kattavampilähestymistapakokonaisvaltaisenympäristötehokkuudenmittaamiseen。森määrittämisessävoidaan ottaa huomioon jopa 16 ERIympäristövaikutusluokkaasisältäenmuun muassahiilijalanjäljen塞卡useita vesivaikutuksia。Tuoteryhmästäriippuen vaikutusluokista otetaan huomioonmerkittävimmät。

Tuotteiden JA organisaatioidenympäristövaikutustenarviointiapitäisikinavartaa yhden vaikutusluokan tarkastelusta laaja-alaisempaanympäristövaikutustentarkasteluun。Yksittäisiäympäristövaikutuksiakoskevatjalanjälkiselvityksetovat edelleentärkeitä,muttapidemmällätähtäimellä上järkevääpyrkiähuomioimaanympäristövaikutuksiakokonaisvaltaisemmin。

Yksinkertaisen JA luotettavanympäristötiedonlisääntyminenmarkkinoilla kannustaa kuluttajia valitsemaanympäristötehokkaampiatuotteita。Euroopan komission laatimatympäristöjalanjäljet(PEF&OEF)mahdollistavatkulutuskäytöksenJA yritysten toimintatapojen muutoksenkestävämpäänsuuntaan。Vertailtavien tuotteiden tulee noudattaaympäristöjalanjäljen(PEF)määrittämisessätuoteryhmäkohtaisiaPEFCR-sääntöjä。Tuoteryhmäsääntöjennoudattamisen kautta tuotteet ovat vertailukelpoisia。Kestävilläliiketoimintamalleilla luodaanlisäämarkkina-arvoa yrityksille JA parannetaan tuotteidenkilpailukykyä。

Kirjoittaja toimii AFRYnYmpäristökonsultointi-osastollaympäristöasiantuntijana。AFRY tuottaa asiakkailleen monenlaistaympäristöönliittyvää酒店信息,kutenhiilijalanjäljenlaskentaa,ympäristövaikutustenarviointia JA elinkaariarviointiinliittyviäselvityksiä。

Kirjoittaja

努拉·兰塔宁

Ympäristöasiantuntija,Ympäristökonsultointi