湖和森林与码头

Vesistöjenekologisen Tilan Ennakkoarviointi onTärkeäOsa风险尼斯

Vesistöjenekologisen Tilan Ennakkoarviointi onTärkeäOsa风险尼斯

Ympäristönäkökulmatontärkeäätataakattavamminhuomioon jo Suurten Incentointihankkeiden Suunnitteluvaiheessa。NäinMiniotaanriskejäjavältetäänturhaatyötäyötötämyöhemmissävaiheissa。

Europan Inution Vesipuitedirektivin MukainenUusin arvio umomen pintavesienekologisesta tilastaOsoittaa,EttäJärvienJAJokien Ekologinen Tila onPääosinPysynytSamana。Sen Sijaan Suomen Rannikkovesien Tila在HeikentynytEdellisestäVuonna 2013TehdystäArviosta。

Vesipuitedirektiivin Mukaisesti欧盟:N alueella tavoitteena在Kaikkien PintavesienHyväTilaViimeistäänVuoteen2027Mennessä。Maantieteellisesti Suurin Osa HuonokuntoisistaSisävesistöistäSijoittuuTuutututututuetututue-JaLänsi-Suomeen。Heikompi的Merten Rannikkoalueella蒂尔纳,Silla Suurin Osa Rannikostamme在Huomonmassa Ekologisessa Tilassa。Vesipuitedirektiivinmyötäyöshyvässätai erinomaisessa kunnossa OlevienVesistöjentila ei saisi huonontua。

Kuuden VuodenVäleinTehtävässävesistöjenEkologisenTilan Arvioinnissa TarkastellaanNeNisijaisiestiVesistöjen生物学家Laatua。VesimuodostumassaelävienPlanklevien,Piilevien,Vesikasvien,PohjaeläintenJAKalojen Tilaa Verrataan Vertaineistoon,Jolloin VoidaanMäärittääKuinkaPaljon Ihmistoiminta在Muuttanut Vesimuodostumien Luonnontilaista Biolta Tilaa。LisäksiekologisenTilan Arviointiin Vaikuttavat Veden Fysikaalis-Kemialliset JA HydomorfologisetLaatutekijät。

Suomessa SuuriaVesistöjäHeikentäviätoimialojaovat maa- jametsätalouselihajakuormitus(Lähde.)。Teollinen ToimintaAiheuttaaPääasiassaPistekuormitusta。Huomiitavaa在Ettävainympäristöluvallisilatoiminnoilla in Velvollisuus tarkailla toimintojensa Vaikutuksiavesistöön。VaikkaYmpäristöhallinnonnontilaamillaseurannoilla seurataanmyösmaa-jametsätaloudenvaikutuksiavesistöhin,jäävätmaa-jametsätaloundenpäästötvesistöhin使用in tarkkailematt。

Suomessa Ily-Keskusten Tekemien VesienhoitosuunnitelmienYmpäristötavoitteetTuleeOttaa HuomioonYmpäristönsuojelainMukaisessaLupaharkinnassa。viime aikoina suomessa onkinympäristölupajoissakin tapauksisaevättyvesienhoitosuunnitelman mukaisen Ekologisen Tilan Tavoitten Vuoksi。KielteisissäpäätöksissäHankkeenPäästöjen在ArvioituHeikentävävävävävävävänvesimuodostuman ekicta tilaa taiakin jotain luokitukseen vaikuttavaaosatekijäävesienhoitolineympäristötavoitteidenpastaisestiden。

Ympäristönäkökulmat在Hyvättaanykyistäkattavamminhuomioonjo luvanvaraisten toimintojen suunnitteluvaiessa。Ottamallaympäristönäkökulmat乔varhaisessa suunnitteluvaiheessa vahvemmin huomioon JAhyödyntämällätarpeeksi vahvaa osaamista奈登arvioinnissa,vältytääntekemästäJA luvittamasta sellaisia suunnitelmia,jotka saattaisivat vaikeuttaamerkittävästivesistöjenekologisia tilatavoitteita JA甑siten埃斯特ympäristöluvansaannille,泰ainakinmerkittävästihidastaa lupaprosessia。

kirjoittaja.

mikko tolkkinen
高级顾问
ympäristötutkimukset.