汽车行驶在白雪覆盖的树林中

Typenpoistokaivosvesistärehevöitymisenehkäisemisessä

Typenpoistokaivosvesistärehevöitymisenehkäisemisessä

我们的生活是这样的,我们的生活是这样的,我们的生活是这样的。你可以在你的房间里看电视,也可以在你的房间里看电视。我们每个人都在学习我们的语言,我们也在学习我们的语言。

Suomessa kaivosten aiheuttama typpikuormitus上lisääntynytkaivostoiminnanlisääntymisenseurauksena viimeisen vuosikymmenen aikana。Typpiyhdisteet nitraatti(NO3-),nitriitti(NO2-)JA铵(NH4 +)päätyvätlouhosten kuivatusvesiin JA sivukivialueiden suotovesiinetupäässäräjähteistä。LisäksityppeäVOI tulla kaivosten vesiin kemikaaleista,esimerkiksi kullan liuotusprosessissakäytettävästäsyanidista泰pH值:Nsäädössäkäytettävästätyppihaposta。

Vesien typpikuormitusta voidaanennaltaehkäistähyvällävesienhallinnalla JAräjäytyssuunnittelulla。艾娜TAMA EI kuitenkaan丽塔ehkäisemääntyppipitoisuudenlisääntymistäkaivosvesissä。Lisäksinykyisilläkaivosten aktiivisillavesienkäsittelymenetelmillä,kuten metallien erotuksessakäytettävälläkalkkisaostuksella,EI voida vaikuttaa力typen poistoon。

typen的poisto voidaantehdäbiologisella nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessilla。Nitrifikaatiovaiheessa铵JA nitriitti hapettuvat nitraatiksi hapellisissa olosuhteissa。Jotta nitraatti saadaan poistettuavedestä,tarvitaanlisäksihapeton礼anaerobinen vaihe,jossa mikrobit hajottavat nitraatin JA muodostavat typpikaasua。TASSA prosessivaiheessa tarvitaanhiiltäJA仙vuoksi veteenlisätäänesimerkiksi metanolia hiilenlähteeksi。Biologinen typen的poisto perustuu nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessiin niin passiivisissa kuin aktiivisissakäsittelymenetelmissä。

他说:“我爱你,我爱你,我爱你,我爱你。”Niissa typenpoistotehokkuus on havaittu olevan noin 50 prosentin luokkaa。Typenpoistoteho kuitenkin hiipuu talvella biologisen toiminnan hidastumisen takia。

Aktiivisissamenetelmissätypenpoisto tapahtuu hallituissa olosuhteissa,jolloinsiitävoidaantehdätehokkaampaa passiiviseen typenpoistoon verrattuna。Aktiivisissamenetelmissämikrobit voivat kasvaa vapaanalietteessä,泰niitävoidaan kasvattaa pienten muovikappaleiden suojassa,kuten kantoaineprosessissa(MBBR,移动床生物膜反应器)tehdään。

Suomessa aktiivista typenpoistoa我是viela kaytetty kaivosvesien kasittelyssa。我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们。在维西马拉特的suuret ja kylmat vesimaarat,在suhteellisen matalana pitoisuutena的suhteellisen上,joissa typpea。

硝化和反硝化作用发生在所有的城市上,大约4°C的vedessa, mutta kylmissa vesissa prosessa hidastuu selkeasti。Typenpoisto on tehokasta kun veden lampotila on yli +10°C。Suomessa pohjoisen kaivoksilla olosusuhteet ovat tallaiset vain muutaman kuukauden vuodesta。在这个过程中,我们会仔细研究金属、金属和金属之间的关系。

我很想知道你的名字,我很想知道你的名字。Kanadassa的Esimerkiksi, missa olosuhteet ovat myos kylmat, aktiivinen typenpoisto on jo kaytossa muutamilla kaivoksilla。我在kaytetty MBBR-prosessia上。Kylmissa olosuhteissa kasittelya on tehostettu veden lammityksella。你可以在这里买到你想要的东西。Lahin aktiivinen typenpoistolaitos on kaytossa Ruotsissa, missa myos kaytetaan mbba -tekniikkaa。Siella prosessista on saatu lupaavia tuloksia: esimerkiksi kokonaistypenpoistotehokkuus on ollut korkea, 95- 98%。

从生物学的角度看,地球上的每条信息都是来自于地球的信息,是来自于地球的信息。Kylmien vesien vuoksi biologisessa prosessissa tarvitaan pitka viipymaaika, mika tarkoittaa suuria kasittelyaltaita ja merkittavia investointikustannuksia。我的名字叫kayttokustannukset,我在这里为您祝寿。

Vaikka typen的poistokylmistäkaivosvesistä上haastavaa JA kallista,tilanne EI OLE toivoton。Käsittelymenetelmätkehittyvätjatkuvasti坤aiheesta saadaanlisääkokemusta。在myös海沃muistaa,ETTA typenpoistovaatimus VOI甑tulevaisuudessa UUSI normaali,新罗lupaehdoteivät图利ainakaanheikentymään。森vuoksi typenpoisto沃伊tulla ajankohtaiseksi kaivoksilla,joissa kaivosalueelta purettavassavedessätyppipitoisuudet ovat koholla。

大田yhteyttä

Piia Juholin
Prosessiasiantuntija,Vesihuolto
piia.juholin@www.leonorpaque.com
010 3349 543