索特卡莫银altaat

Työnaikainensuunnittelupalvelu auttaa reagoimaan nopeasti suunnittelun muutostarpeisiin

相片:乔纳斯·托万嫩

Kirjoittaja:饭田Kaikkonen,projektipäällikkö,Infrapalvelut奥卢

Työnaikainensuunnittelupalvelu auttaa reagoimaan nopeasti suunnittelun muutostarpeisiin

AFRY上ollut mukana索特卡莫Silverin hopeakaivoksella KOKO elinkaaren阿贾恩。美达asioita tilaaja JA suunnittelijapitävättärkeinähankkeen toteutuksessa?

索特卡莫Silverin hallinnoimahopeaesiintymälöydettiin祚vuonna 1980年,mutta vuosien tutkimuksen,suunnittelun JA rakentamisenjälkeenkaivoksen toimintakäynnistyivarsinaisesti vuonna 2019锁门kaivoslaki muuttui vuonna 2011年,JA索特卡莫Silverin kaivoshankkeenympäristölupaprosessiOSUI juuri kaivoslain muutoksenjälkeiseenaikaan。Ympäristölupamyönnettiinlopulta vuonna 2013。

AFRY芬兰Oy公司:N nykyisten infrapalvelujen欧伦上osasto ollut mukana kaivoshankkeenympäristönsuojelurakenteidensuunnittelussaympäristölupavaiheesta(2012)艾娜toteutussuunnitteluun阿斯蒂。Projektiin上sisältynytrikastushiekka-altaan,selkeytysaltaiden,sivukivialueen SEKA malminvälivarastoalueensuunnittelu。在tehnyt alueella pohjatutkimuksiaLisäksi欧伦infrapalveluiden maastotutkimustiimi。

Varsinainen toteutussuunnittelu tehtiin vuosina 2017年 - 2018年Allasalueen SEKA muun kaivosinfran rakentaminen tehtiinpääosinvuonna 2018 AFRYn suunnittelijat olivat toteutussuunnitteluvaiheenlisäksitiivistii mukanamyösITSE rakennusprojektissa。Työnaikaisensuunnittelupalvelun avulla pystyttiin reagoimaan nopeisiin suunnittelun muutostarpeisiin。Infrakohteiden rakennushankkeissa沃伊tulla vastaan​​yllättäviämuutoksia,joihinpitääpystyäreagoimaan nopeasti,jottatyöteivätviivästytarpeettomasti。Työnaikaisessasuunnittelupalvelussa suunnittelijan edustaja osallistuusäännöllisestityömaakokouksiinJA vieraileetyömaalla。Suunnittelija tekeetiivistäyhteistyötätilaajan / rakennuttajan,urakoitsijan edustajan,riippumattoman laadunvalvojan JA tarvittaessa viranomaistahon kanssa rakennushankkeen aikana。

索特卡莫银Oy公司:N HSEQ-päällikköArttu Ohtonen korostaatyönaikaisensuunnittelunhyödyllisyyttä:

“Rakennustyömaa上yleensähektinen,JAtällöinmuutoksia tulee jatkuvasti。亚洲korostuu etenkin,坤rakennetaan luonnonmateriaaleista,joissa laatu VOI vaihdella kattavistakin ennakkotutkimuksista huolimatta。Lisäksilisääntyvä叠拓esimerkiksi pohjaolosuhteista vaatii tarvittaessa nopeita muutoksia toteutussuunnitelmiin。”

Ohtonen nostaa esillemyösedut萨满suunnittelutoimiston osallistumisesta suunnittelun alkuvaiheesta toteutukseen阿斯蒂:

“萨满suunnittelutoimiston mukanaolo alkuvaiheesta阿斯蒂takaa suunnittelijannäkökulmasta仙,ETTApääseealusta阿斯蒂vaikuttamaan suunnitelmiin。Tilaajan kannaltatästä上etuasiinä,ETTA suunnittelija tuntee物业的资料JA reunaehdot艾卡suunnitelmia tarvitse aloittaa艾娜纳秒。alusta,mikälimuutoksia vaaditaan。LisäksiselkeäETU硒,ETTA suunnittelutoimisto tunteetällöinvääjäämättäsuunnitteluhistorian JA ratkaisuihin johtaneet perusteet。”

TALLAhetkellähopeakaivosprojekti jatkuu edelleen,新罗rikastushiekka-altaanensimmäisenkorotusvaiheen valmistelevattyötovat parhaillaankäynnissä。塔曼hetkisen suunnitelman mukaan korotuksia tullaantekemäänvuosittain ainakin seuraavan 7 vuoden阿贾恩,joten索特卡莫Silverin JA AFRYnyhteistyötuleenäillänäkyminjatkumaanvieläpitkään。

索特卡莫银altaat
索特卡莫Silverin rikastushiekka-allas JA selkeytysaltaat。Kuvaaja乔纳斯·托万嫩,08/2019

Jutun kirjoittaja“hyppäsivauhdista” mukaan hopeakaivoshankkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen aloittaessaan silloisessa贝利芬兰Oy公司:SSA projekti-insinöörinä。韩OLI tiiviisti mukanamyösrakennusprojektissa JA上tehnytmyös祚allasalueenensimmäisetpatojen vuositarkastukset。TALLAhetkellä韩toimiiprojektipäällikkönärikastushiekka-altaan korotusprojektissa。“在ollut todella mielenkiintoistapäästäosallistumaan NAIN kokonaisvaltaiseen suunnitteluhankkeeseen,jossa oikeasti上myösnähnyt,米滕NE OMAT paperille tehdyt suunnitelmat lopulta toteutuvat。乔斯hyvin凯niin铁打vaikkapääsisilopulta osallistumaanmyösalueiden sulkemisen toteutukseen“。

大田yhteyttä

海基Hekkala

Osastopäällikkö,infrapalvelut,奥卢

艾罗Karjalainen

Toimialuejohtaja,infrapalvelut