自行车停在市街旁边

TunneliporausmenetelmäVähensiRakentamisestaAiheutuviaKasvihuonekaasupäästöjäyli50%

09/04/2021

TunneliporausmenetelmäVähensiRakentamisestaAiheutuviaKasvihuonekaasupäästöjäyli50%

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen jätevedenpuhdistuspalvelua Länsi-Suomessa. Yritys vastaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toiminnasta Turussa ja käsittelee noin 300 000 asukkaan jätevedet. AFRY on toiminut suunnittelijana poistoputkihankkeessa vuodesta 2015 ja toiminut asiakkaan neuvonantajana useissa ympäristöasioissa.

TBM突破

Uusi jätevedenpoistoputki on rakenteilla Turun satama-altaaseen, ja se on käyttövalmis vuoteen 2023 mennessä. Merkittävä osa hanketta valmistui kesällä 2020, kun 800 metriä pitkä poistoputki rakennettiin mikrotunnelointimenetelmällä Turun vilkkaimman keskustan ja sataman alueelle. AFRYn ympäristökonsultit arvioivat vaihtoehtoisia rakennusmenetelmiä ja laskivat aukikaivuuvaihtoehdon hiilijalanjäljen. Tulokset osoittivat, että valitsemalla TBM- eli tunnelinporausmenetelmän Turun seudun puhdistamo Oy pystyi vähentämään rakentamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä noin 55 %:lla. Mikrotunneloinnin ansiosta pystyttiin välttämään liikenteen häiriöitä sekä kiertoteiden ja lisääntyneen liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Uutta poistoputkea tarvitaan myös tehostamaan purkukapasiteettia ja helpottamaan Turun saariston hygieniaolosuhteita Turun sataman läheisyydessä sekä varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ilmastonmuutoksen edetessä rankkasateet tulevat yleistymään. Tämä rajoittaa jäteveden määrää, jonka puhdistamo pystyy vastaanottamaan, mikä lisää jäteveden ylivirtausten todennäköisyyttä. Suunnittelemalla ja luvittamalla uutta poistoputkea AFRYn asiantuntijat ja konsultit auttoivat asiakasta valmistautumaan sään ääri-ilmiöihin tulevaisuudessa ja pysymään riippumattomana Turun kaupungin hulevesiviemäristä. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on vähentänyt Turun saaristoon pääsevää ravinnekuormaa, ja uusi poistoputki vähentää entisestään mereen kohdistuvaa kuormitusta. Hanke tukee useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, kuten 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä 13. Ilmastotekoja.

Afry LaatinutLisäksiKriittisenarvion TuruN Seudun Puhdistamo Oy:nHiilijalanjäljestä,JottaYhtiön在Mahdollista ParantaaHiilijalanjäljenabäästövähennyksiä.

Luelisääjätevedenpuhdistamonpoistoputkihankkeesta:

https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.

TBM隧道方法

Lisätietoa.

Minna Tontti

Asiakkuuspäällikkö, ympäristö

Guido Nuijten

Lead designer and project manager, BA Transportation Finland
自行车停在市街旁边

Muutos Kumpuaa rohkeista ajatuksista

Me AFRYllä rohkaisemme asiantuntijoitamme jakamaan osaamistaan. Selaa alta artikkeleitamme, joissa asiantuntijamme käsittelevät toimialojamme koskevia aiheita ja tuoreimpia näkemyksiä.