Tuilivoimaa Poronhoitoalueella.

Porot Ja Tuilivoima

Miten Poronhoito Huomioidaan Suunniteltaessa Tuulipuistoa Poronhoitoalueelle吗?

中诺克尔曼(36%)卸塔-Alasta Kuuluu Poronhoitoalueeen。Jonkun Omaisuutta Ja Poron omistaja,Poromies,Kuuluu yhteen Poronhoitoalueen 54 Paliskunnasta上的JonkunenMetssässässässäjoroJokaisella Paliskunnalla on OmatLaidunkäytännötajaPoronhoitavat,Jotka Ovat Kehittyneet Kyseiselle alueelle Sopiviksi。Poronhoitolaki Takaa Poronhoitajille Vapaan Laidunnusoikeuden Ja ToisaaltaKieltääHyhomattavan海地Aiheuttamisen Poronoidolle Toimittaessa Valtion Mailla Maan Pohjoisosa,erityisestiporonhoitoon tarkoitetulla alueella。Mikäli苏万尼特拉维拉泰勒菲斯托Sijaitsee Poronhoitoalueella,Tulee Poronhoito Ottaa HuomioonJo Varhain Hankkeen Suunnitteluvaiheessa。

Tuulipuiston suunnittelu poronhoitoalueelle.

Jo Hankkeen VarhaisessaSuunnittelussaKannattaaSelvittää,MinkäPaliskunnanAlueellaHankalue Sijaitsee。Neuvottelut Paliskunnan Kanssa onSuosteltavaaKäynnistäämahdollisimmanvarhaisessaVaiheessa。varhainen vuoropuhelu mahdollistaa sujuvanyhteistyönhankkeenmyöhemmissävaiheissa。

在Suunniteltava Tapauskohtaisesti的Neuvottelut。Neuvotteluiden Tarkoituksena on Huomioida Poronhoitoelinkino SuunnittelussaSekäKerätäTietoaVaikutustenarvioinnin Pohjaksi。Poronhoidon Nykytilaa Koskevan Aineiston Tulisi oolla Mahdollisimman Kattavaa,Jotta Hankkeen Rakentamis- JA Toimintavaiheen Vaikutukset Porotalouteen Voitaisiin Arvioida Luotettavasti Yva-Menettelyn Ja KaavoituksenYhteydessä。

Neuvotteluissa Voidaanyödyntääigitaalisiaaineistoja keskustelujen sujuvoittamiseksi。Paliskuntain Yhdistys Hallinnoi PorojenAlueidenkäyttöäKuvaavaaaavaaPaikkatietoaineistoa(NS。Porogis)。Porogis-AineistoSisältääPaikkatietoaMuun Muassa LaidunkiertosuunnistajaTärkeistäLaidunalueistaeri Vuodenaikoina,SekäTietoaKonkreettisistaKohten Erotusaidoista JaPorokämpistä。Porogis-Aineisto在Staattinen Ja Luotu Kuvaamaan Koko PaliskunnanalueidenkäyttöäKokonsuutena。Aineisto EiSisälläTietojaEsimerkiksiVuosittaisista Vaihteluista TaiYksittäistenPorotokkienLiikkeistä。

Poronhoitoa Koskevat Selvitykset.

Hankkeen Suunnittelussa TuleeSelvittää,MillainenMerkitysHankaluela on Poronhoidon Kannalta:

  • Sijoittuuko Hanke Arvokkaille Laidunalueille Tai LaidunkierronKannaltaTärkeilleKulkureiteille?
  • Mihin Vuodenaikaan Porot Laiduntavat Alueella?
  • Onko alue usedenvaiysitkäistenporojenkäytössä?
  • Miten Tuulipuiston Rakentaminen Vaikuttaisi Poronhoitoon?
  • MikäliPorotAlkavatVäistäätuulivoimaloita,Mille Alueille NeSiirtyvät?
  • Kasvaako Laidunkuormitus Tasaisesti HankalueenYmpärillä,VaiKeskittyyköseTiettyynPaikkaan?
  • Kannattaisiko Rakentaminen Ajoittaa Tiettyyn Vuodenaikaan?
  • Jos Paliskunnan Raja onLähellä,Pitäisiköarvioinnissa HuomioidaMyösVaikutuksetNaapurialueelle?
  • Jos Alueella Sijaitsee Jokin Poroelinkinolle Kriittinen Toiminta,Kuten Erotusaita,Voidaanko Voimaloiden Sijoittelua Muokata Siten,EttäVaikutuksetOlisivat Mahdollisimman Pienet Tai Voidaanko AitaaSiirtää?

Kaikkiin Kysymyksiin Ei Ole Mahdollista Saada TarkojaSpastauksiaetukäteen,MuttaPaikallisten AsiantuntijoidenkanssaKäytävienkeskustelujenJaKäytössäOlevienAineistojenPohjalta Voidaan Nykytila JA Mahdolliset Vaikutukset Kartoittaa Kattavasti

TiedonkeruuHankalueenKäytöstä.

Jos Paliskunta Antaa Luvan,Voidaan Nykytilatietoja Tarkentaa Alueella Liikkuvien Porojen GPS-KaulapannoillaKerätyilläTiedoilla。Poron GPS-PANTA Toimii KutenMetsästyksessäKäytettävätKoirapannat:Pannan Talltentama TietoSisältääääääääääääääääääääääääsijaintitiedotJAKellonajan。Porojen PantojenPistevälitovatHuomattavastiPidemmätKuinKoirapantojen;PisteitäkertyyYksi Tai Muutama Vuorokaudessa VuodenYmpäri。Jos Pantaporo TeurasteTaan Tai SeJääAutonAll,SiirretäänPantaSeuraavassaerotuksessa Uudelle Porolle。Ajan Mittaan PantaKerääLaajanAineiston PoronLiikkeistä。MikäliKäytössä在美国使用者的Pantoja,Voidaan Alueella Liikkuvien PorojenVuosirytmistäJAalueidenKäytöstäKerätäkattavatTiedotJoNnnenHankkeen ToteUttamista。

Laadukkaasti Toteutettu Pantaselvitys Kertoo Parhaimmillaan Jotain UuttaMyösPaikallisillePoromiehille。Poromiesten Kanssa VoiMyösNeuvotellaLisäpantojenHankkimisesta。Hankevastaavan Hankkimien Pantojen Avulla VoidaanKerätätäsmällisempäätämällisempääTietoaHankealuellaLiikkuvieneläintenKäyttäyttäytymisestäJAKohdistaaSeurantaa NimenomaanHankalueenLäheisyydessäLiikkuviinPoroihin。

Pantatietjen Edut Hankevastaavalle.

PantatojenKerääminen在MerkityksellistäetenkinHankkeen vaikutusten arvioinnin Ja VaikutustenSeurannannäkökulmasta。Panta-Aineisto在Puolueetonta,JA Aineiston Avulla Voidaan VerrataeläintenalueidenkäyttöännenjaJälkeenuulipuistonrakentamista。Ilman Kattavaa nykytilatietoaeitällaistavertaila voitaisi toteuttaa。

Hanke Vaikuttaaeläimiin苏罗南juurihankealuella muttavälillisestimyösympärövälläalueella。kukaan eitiedävarmastikuinkaeläintenalueidenkäyttöuuttuuhankkeenmyötä,泰莫托鲁诺·奥洛伦卡,Mutta Pantatiedon Avulla Edellytekset亚洲芳米维奥米西米斯ovathyvät。

Kirjoitus在Julkaistu Alun PENINTuilivoima-Lehdessä.

Kuva:Piia Heikkinen

kirjoittajat

埃林西格伯格

ympäristökonsulti

VilleKoskimäki.

LiketoiminnanKehittämispälikkö,ympäristö