火车铁路

Onko rautateiden yleissuunnitelmallamerkitystä?

撰稿卡里法格霍尔姆

Onko rautateiden yleissuunnitelmallamerkitystä?

在erityisesti uuden ratahankkeen vaikutustenselvittäminenYleissuunnitelman keskeinen tavoite。

Ratalain voimaantulonjälkeen上laadittu useita ratasuunnitelmia。Muutamissa tapauksissa ratasuunnitelman pohjana ollut yleissuunnitelma关于修订于merkittävästiyleissuunnitelman laatimisenjälkeenollut pahastisisällöltäänvanhentunut,SE ON puuttunut kokonaan,泰suunnitelman tavoitteita。塔曼vuoksi SEKA tilaajalla ETTA ratasuunnitelman laatijalla上ollut ratasuunnitelmaakäynnistettäessäpuutteellinenkäsityslopullisista tavoitteista。Laadukkaan ratasuunnitelman laatiminen aikataulussaanedellyttääSITA,ETTAtyöllä上selkeättavoitteet,joihin voidaan alusta alkaen sitoutua。

Ratahankkeen vaikutuksetselvitetäänyleissuunnitelmassa

在kuvattu ratalaissa seuraavasti Yleissuunnitelmansisältöä:

Yleissuunnitelmassa上esitettäväselvitys rautatien rakentamisen泰rataverkonkehittämisentarpeellisuudesta SEKA tutkituista vaihtoehdoista,RADAN liikenteelliset JA tekniset perusratkaisut,rautatiealueenlikimääräinensijainti SEKA rautatiealueen JA rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset,kuten vaikutukset领带JA liikenneoloihin,liikenneturvallisuuteen,maankäyttöön,kiinteistörakenteeseenJAympäristöönSEKA ihmisten terveyteen,elinoloihin JAviihtyvyyteen。Suunnitelmassa上lisäksiesitettävämahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi泰vähentämiseksi塞卡alustava kustannusarvio。

在SIIS erityisesti uuden ratahankkeen vaikutustenselvittäminenYleissuunnittelun keskeinen tavoite。Näitäasioita EI OLE ENAA ratasuunnitelmavaiheessa mahdollista ottaayhtähyvin huomioon kuin yleissuunnitelmaa laadittaessa,koska liikkumavara ratkaisuissa上tällöinhuomattavasti pienempi。

海沃yleissuunnitelmavähentääriskejäJA alentaa kustannuksia

Yleissuunnitelma上ohjeena ratasuunnitelmaa laadittaessa。乔斯ratasuunnitelma joudutaantekemäänvanhentuneen泰puutteellisen yleissuunnitelman perusteella,seuraasiitäusein阿拉listattuja haasteita:

  • tavoitteet JAtehtävänsisältöovatepäselvät
  • suunnittelutyönkäynnistyminenviivästyy,坤tavoitteitaselvitellään
  • suunnitelmiatehdäänmoneen kertaan tavoitteiden asteittain tarkentuessa
  • suunnitelmatmyöhästyvät
  • suunnittelukustannukset kasvavatmerkittävästi
  • RADAN haittavaikutusten huomioon ottaminen vaikeutuu
  • puutteellisia vaikutusarvioita joudutaan tarkentamaan。

Yleissuunnitelmassa voidaan laajempia vaihtoehtoja tarkastella kevyemmin,koska tekninen suunnittelu tarkentuu prosessinedetessä。在Varhaisimpiin suunnitteluvaiheisiinkiinnitettäväerityistähuomiota,koska hankkeisiin sidottavat kustannuksetmääräytyvätsuurimalta osin tuolloin。

Liikenteelliset tavoitteet suunnittelunlähtökohtana

Ratasuunnittelunlähtökohtanaovat艾娜hankkeen liikenteelliset tavoitteet,joiden pohjana ovat valtakunnalliset JA alueellisetkehittämistavoitteet。Näistäjohdetaan suunniteltavan RADAN tekniset suunnitteluperusteet,joiden avulla NAMA tavoitteet voidaan saavuttaa。Tekniset tavoitteetmäärittävätsaavutettavissa olevan liikenteen palvelutason。

Kaavoitukseen vaikutetaan parhaiten suunnittelun alkuvaiheessa

Hyvälläyhteistyölläalueen kuntien kanssa laaditulla yleissuunnitelmalla voidaanedistääalueiden kaavoitusta siten,ETTA SE palvelee SEKA RADAN ETTA kuntienkeskeisiätavoitteita。Valmisteluvaiheessa olevat kaavat JA比例voidaan parhaiten sovittaa palvelemaan kuntien tarpeita。Yleissuunnittelun alkuvaiheessa上merkittävästienemmänliikkumavaraa sovittaa yhteen rataa JA仙toimintaan sijoittuvia palveluja kuin ratasuunnitelmavaiheessa。

Hankkeenhyväksyttävyyssyntyy vuorovaikutuksesta JA vaikutusarvioinnista

Ratalain mukaan yleissuunnitelmanmerkittävänätavoitteena上saavuttaa hankkeelle mahdollisimman kattavahyväksyttävyysJA minimoida RADAN aiheuttamat haitat ERI osapuolille JAympäristölle。Yleissuunnitelman vaikutusarvioinnin tueksitehdäänlaajoja luontoon,ympäristöönJAelämiseenliittyviäselvityksiä,joiden pohjaltaetsitäänratkaisuja RADAN haitallisten vaikutustenpienentämiseksi。Rautatienjäykängeometrian vuoksi EI kaikkia haittavaikutuksia OLE mahdollista poistaa,mutta erityisesti yleissuunnitteluvaiheessa上mahdollistalöytääkeinoja niidenvähentämiseksi。

Hyväksyttävyyttäpyritäänparantamaan vuorovaikutuksella alueen asukkaiden JA muiden sidosryhmien kanssa。Erityisesti paikallisten asukkaidennäkemyksetrataan liittyvientiejärjestelyidenkannalta ovat arvokkaita。Suunnittelun kuluessa上tarpeen osoittaa,ETTA ihmistennäkemyksetovat tulleet kuulluiksi,vaikkaniitäEI艾娜voida ottaa huomioon halutulla tavalla。

Viimeisimmissäyleissuunnitteluhankkeissa上kyetty ottamaan huomioon yleissuunnittelun laaja-alaisuus JA merkitys seuraaville vaiheille。在parastapyrkiäselvittämään祚yleissuunnitteluvaiheessa,新罗ratasuunnitelmavaiheessa mahdollisten toimenpiteidenmääräYmpäristöviranomaistenYHA tiukentuvat vaatimukset上vähäisempi。在Näilläasioilla erityisen suuri merkitys uusien rautateiden suunnittelussa。

在Yleissuunnittelun tavoitteena oikean tasoisen suunnitelman laatiminen,jonka pohjalta voidaantehdäpäätöksiäihmisille JAelinkeinoelämälletarpeellisten yhteyksienkehittämiseksi。

Kirjoittaja

卡里法格霍尔姆

Ratasuunnittelu
铁路隧道

Projekti:埃斯波 - 萨罗 - oikorata

更多信息AFRYn roolista埃斯波 - 萨罗 - oikoradan yleissuunnittelussa