Two men standing in a office discussing technical drawings

Miten big room muuttaa työskentelyä?

Written by Mikko Inkala

Miten big room muuttaa työskentelyä?

Kun AllianssihankePolkaistaan​​Käyntiin,Big Room-ToiminnanKäynnistys在KeskeisessäSemassa。Hankkeen Osapuolten(Tilaajan,Suunnittelijan Ja Rakentajan)EdustajatTyöskentelevätHankkeenTai ProjektinyhteisessäTyötötyötyötyötyötystinyhteisissa,Big Roomissa。Mutta Miten Big Room-TyöskentelyUuttaaProjektityötä,JaMitäSevaatiionnistuakseen?

Allianssihankkeessa keskeinen keino erinomaisuuteen pyrittäessä on luoda integroitu projektiorganisaatio, jonka tärkeä osa big room -toiminta on. Yhteinen työtila ja yhteinen organisaatio esimies- ja raportointivastuineen hävittävät organisaatiorajat, ja on toissijaista, mitä organisaatiota kukin allianssissa työskentelevä henkilö edustaa.

Kun yhteistyö ja yhdessäolo on päivittäistä, päätöksenteko ketteröityy huomattavasti. Tuore esimerkki tästä ketteryydestä on Lahden eteläisen ohikulkutien Lahden pään allianssin saaminen toteutusvaiheeseen.

大房间-menetelmin tunnistitiin,Tutkittiin,苏万尼特岛,欣诺特岛尼因州jahyväksyttiintoukokuussa 2018erittäinmerkittäviänovioatioita,joilla tavoitekustannus saatiin tilaajan budjettiraamiin。Näintoteutusvaiheensopimus saatiin solmittua jarakennustyötlikkeelleajallaan。

Suunnittelijat ovat toteutusvaiheessakin big roomissa, mikä antaa mahdollisuuden suunnitelmien ketterään muokkaamiseen tarpeen mukaan myöhäisessäkin vaiheessa.

Big room -käytäntöihin kuuluu myös suunnittelun ja rakentamisen it-järjestelmien integrointi. Joissakin hankkeissa rakentaja ja suunnittelija käyttävät yhdistettyä suunnitelma- ja toteumamallin tietokantaa, mikä on maailmanlaajuisestikin edistyksellistä.

大房间-toiminta muuttaa myo汉克keen viestintätarpeita. Jatkuva intensiivinen yhteistyö yhteisessä työtilassa takaa tehokkaan tiedonvaihdon ja asioiden valmistelun.

Toimintaan Aktiivisesti Osallistuvat Ovat ErinomaisestiSelvilläHankkeenTilanteesta Ja Kokonaisuudesta。Allianssihankkeiden Kokoukset Ovat SiksiYleensätehokkaampia,Keskusteltu Ja Ratkaisut的Kun Asioista Underin Sovittu JoEtukäteen,Jolloin Kokouksisa VoidaanKeskittyäPäätöksentekoon。

Toisaalta ne hankkeen parissa työskentelevät, jotka eivät istu big roomissa, jäävät helposti uutispimentoon. Heidänkin tietotarpeistaan on pidettävä huolta. Hyviä keinoja tähän ovat muun muassa sähköpostilla jaettavat viikkotiedotteet ja projektipäällikön big room -vartit, joihin voi osallistua myös etänä.

Henkilötasolla big room -työskentely vaatii uudenlaista osaamista. Intensiivinen projektityö samassa tilassa eri työkulttuureista tulevien ihmisten kanssa edellyttää joustavuutta, sosiaalisia taitoja sekä kykyä saada esiin jokaisen näkökulmat ja mielipiteet.

Big roomiin onkin luotava vahva luottamuksen ilmapiiri, jossa vastakkainasettelua ei ole ja erilaisuutta ja kaikkia arvostetaan. Kun työskennellään yhteisessä tilassa, syventyminen keskittymistä vaativaan työhön voi joskus kuitenkin olla hankalaa.

Kiinteistö-JA Intarakentamisessa Allianssimallin Voidaan Sanoa Jo Vakiinnuttaneen Paikkansa Kaikkein Vaativimen Hankkeiden ToteutusMuotumon。Lisäksiallianssihankkeissa tehokkaiksi havaittuja toimintatapoja otetaan kokoajankäyttöönyösperinteisillämalleillatotetetavissa hankkeissa,Esimerkiksi Big Room-TeöskentelynSekäKaupallisenMallin Mukaisten Taloudellisten Kannustimien Muodossa。

Itse odotan, että lähivuosina allianssimalli ja -käytännöt löisivät läpi myös teollisuuden hankkeissa, joissa allianssihankkeille tyypillistä monimutkaisuutta ja vaativuutta riittää.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Rakennuslehdessä kesäkuussa 2018.

Kirjoittaja