Posiva

Maailman ensimmäisten loppusijoitusstunnelien louhinnat alkavat Posivan ONKALOn®-laitoksessa

Maailman ensimmäisten loppusijoitusstunnelien louhinnat alkavat Posivan ONKALOn®-laitoksessa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava toimija Posiva Oy on aloittanut maailman ensimmäisten loppusijoitusstunnelien louhinnan Eurajoen kunnassa sijaitsevassa Olkiluodossa。Posivan kannalta louhintojen aloittaminen在merkittävä virstanpylväs, koska se tapahtuu vuosia kestäneen kalliorakentamisen ja metodologian kehitystyön jälkeen。Säteilyturvakeskus (STUK) vahvissti ennen louhinnan aloittamista, että työn aloittamiselle asetetut edellytykset täyttyivät1

Posiva 1
Posiva 2

关于monien vuosien ajan ollut mukana Posivan的AFRY geotieteellisessä tutkimus- ja kehitystyössä。Lokakuussa 2020 AFRY mukaan hankkeeseen kalliorakennussuunnittelun ohjaajan roolissa。

Posivan oli tarve kehittää ja parantaa sunnitteluaan, erityisesti kallion tiivistämisen osalta, jotta se pystyisi toteuttamaan injektoinin kaikkien STUKin asettamien vaatimusten mukaisesti。Kehitystyössä tuli huolehtia vaadittujen geokemiallisten ja地水文学olosuhteiden saavuttamisesta ja ylläpitämisestä。Tähän liittyen avainkysymyksiä olivat porausreikien tarkkuus, injektointimateriaalien ominaisuudet ja käyttäytyminen, injektointiaika ja -paine sekä injektointiproessi。Vaatimusten täyttämiseksi myös kallion louhinta ja sen lujittaminen edellyttivät päivittämistä。

AFRY on edelleen kehittänyt injektointisuunnittelun menetelmiä, eli mitoitusta, laskemista ja todentamista。sununnittelun toteutetavuus injektoinin suorittamiseksi työmaalla在sisältynyt tehtävään上。关于ohjannut的AFRY suunnittelutyötä onnistuneestii ja täyttänyt Posivan tavoiteaikataulun。STUK网站hyväksynyt vaatimusten mukaiset sununnitteluasiakirjat。Lisäksi AFRY on tarkastanut ja päivittänyt kallion injektoinin ja lujittamisen kehitystehtävien raportteja, jotka liittyvät Posivan Loppusijoituslaitoksen alustavaan turvallisuusselostukseen (=PSAR)

Samanaikaisesti AFRY on aloittanut myös As-Built-suunnittelun päivittämisen kattamaan louhinnan, lujituksen ja injektoinin totetuksen yksityiskohtaisesti yhdistettynä geologiaan bimmuodossa。

*ONKALO®是Posiva Oy的注册商标