拉提Souhtern环城路

Lahdeneteläinenkehätiemahdollistaakestävänkaupunkiympäristönkehittämisen

撰稿Kaarle尔霍宁

Lahdeneteläinenkehätiemahdollistaakestävänkaupunkiympäristönkehittämisen

Lahdeneteläinenkehätietoteutetaan kahdessa osassa,joistaitäinenosuus的Vt 4 LahdenmoottoritieltäNikulaan toteutetaan allianssimallilla。Kyseinen osuussisältäähankkeen vaativimmat osuudet,毫米。kaksi tunnelia,joista toinen alittaa Liipolan asuinalueen。Hankeosan haastavuuden vuoksi allianssimalli valikoitui toteutusmuodoksi kyseiselle osuudelle。

Hankeosan toteuttaa palveluntuottajien斯堪红外Oy公司:N JA AFRY芬兰Oy公司:N SEKA tilaajien - Väylävirasto,Lahden kaupunki JA Hollolan昆南muodostama Valtari-allianssi。

汉克käynnistyikesällä2017年allianssin kehitysvaiheella,JA valtatie上määräottaa liikenteelle vuoden 2020 lopulla。

锁门suurimmasta valtatieprojektista puhuttaessa EIensimmäiseksi途乐mieleenviihtyisäJA turvallinenkaupunkiympäristö,mutta TAMA汉克nimenomaan mahdollistaa kaupungin keskustankehittämisenkohtiviihtyisääkestävänliikkumisenkaupunkiympäristöä。

Valtatie 12:N raskaan liikenteensiirtyessäLahden kaupungin keskustastaeteläisellekehätiellekaupungin keskustan liikenneturvallisuus paraneemerkittävästiJA liikenteen haitatvähenevätkeskusta-alueella。Samalla raskaan liikenteen sujuvuus paranee,米卡mahdollistaaelinkeinoelämänpositiivisen kehityksen JA罗kehätienvarrelle uusia houkutteleviatyöpaikka-JA logistiikka-alueita。

Hankkeella olemmekiinnittäneeterityishuomioita hankkeen vaikutusalueen viihtyvyyteen niin rakentamisen aikana kuinmyöslopputilanteessahyvänympäristösuunnittelunmyötä。Hankkeen aikanatöidenvaikutuksista hankkeenympäristössäasuvien arkeen上tiedotettu tiiviisti,JA alueen asukkaita上kuunneltu niin lopullisia kuintyönaikaisiaratkaisuitakin valittaessa。Asukkaat kuitenkin tuntevat alueensa kaikkein parhaiten。Liipolan JAPatomäenasuinalueiden kohdalla valtatie kulkee tunnelissa,jolloin alueiden virkistysmahdollisuudetsäilyvätennallaan hankkeen valmistumisenjälkeenkin。

Hankkeenhiilijalanjäljenlaskenta antaa酒店信息ympäristövaikutuksista

Hankkeen allianssiosuudella pilotoidaanensimmäisenäinfrahankkeena SuomessakansainvälistäCEEQUAL-ympäristöserfiointia。Siihen liittyen AFRY上laskenut hankkeen toteutuksenhiilijalanjäljen。Hiililaskenta antaa mahdollisuuden vertailla hankkeiden toteutuksenympäristövaikutuksiaJA sitenmyöskehittääinfrahankkeiden toteutuksen toimintatapoja JA ratkaisuita kohtiympäristöllisestikestävääinfraa。SITA,MITA VOIT mitata,VOITmyöskehittääJA parantaa。Tästäsyystähankkeiden mitattaviaympäristövaikutuksiatulee arvioida,jotta jatkossameillä上edellytykset valitaympäristökuormituksenkinnäkökulmastaedullisimmat ratkaisut JA hankkeet toteutettaviksi。Hiililaskentoja olemme tehneetmyösinfrasektorilla祚useisiin kohteisiin JA voimmetätentarjota kokeneet asiantuntijammemyösmuiden asiakkaiden hankkeisiin。

Yhteistyölläonnistuneeseen lopputulokseen

Projektin palveluntuottajille Skanska公司红外Oy公司:LLE JA AFRY芬兰Oy公司:在乔toinenperättäinenVäylävirastolletoteutettavamerkittävävaltatiehanke allianssimallilla的Vt 6 Taavetti - 拉彭兰塔-hankkeenjälkeenLLE TAMA。

Pitkäaikainenyhteistyöhioo toimintatapoja JA parantaa luottamusta osapuoltenvälillä。多摩mahdollistaamerkittävieninnovaatioidenkehittämisenniin toteutusvaiheen kuin lopputuotteenkin osalta hankkeen parhaaksi JA tuottaamerkittäväälisäarvoamyösasiakkaille,hankkeen maksajille塞卡典loppukäyttäjille。Tässäkinhankkeessa malli上mahdollistanut useatmerkittävätinnovaatiot,joilla hankkeen niin ajallisten,laadullisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden saavuttaminen mahdollistetaan。

Tutustu hankkeeseenlähemminprojektisivullaJA katsomalla esittelyvideo阿尔塔:

" class="video-embed-field-launch-modal">

大田yhteyttä

Kaarle尔霍宁

Toimialuejohtaja,väyläinfra