水:海岸和岸上的岩石

Kuormitusselvitys tarjoaa arvokasta tietoaVesistöjenkunnostukseen

Kuormitusselvitys tarjoaa arvokasta tietoaVesistöjenkunnostukseen

Ennen KuinVesistöönKohdistuvaaKuormitustaVoidaanPienentää,在KuormituksenLähteetSelvitettävä上。Afry Titeutti Haminanlahden Valuma-Alueen Kuormitusselvityksen Osana Merihamina-Hanketta。

Merihamina-hankkeen Tavoitteena在Kunnostaa Haminan Keskusta-Alueen Vesialueita Kuntalaisten Ja Turistien viihtyvyden Partamiseksi。AfryltäHankkeenparissatyöskentelivätprojektipäällikkö汉娜·蒂克霍恩,ympäristöasiantuntija.Anneli Wichmann.JA HydrolociaSta VastannutKaisa Kettunen.

“哈姆南·罗塔·艾鲁特ovatrehevöityneetjajärviruoko在瓦尔纳宁·马塔利亚·兰托雅Työntarkoituksenaoli toteuttaa valuma-alueen Kuormitusselvitys

“Alun Peinajatuksena OliTyöjatyöskentelyalueen Yritysten堪萨斯州。Työpajoissaolisi pohdittumilläkinoinyrityksetvoivatvähentäärehevöitymistäedistäväääääväväävalumaa。LähtötietoinaKysyttiinKunnasta Tietoja Alueen Pistekuormittajista,Eli TeollisuuslaitoksistaJaJätevedenpuhdistamoista。KäviKuitenkinilmi,etteiranta-alueella ollutravinnekuormitusta Aiheuttavaa Pistekuormitusta,JotenTyöjatyöskentelystäluovuttiin“,Wichmann Jatkaa。

Valuma-Alue JaVesistönekologinenTila TutkitaanKuormitusselvitystävarten

Samaan Aikaan LaadittiinVesistönKuvaus,Eli SelvitettiinMiltävaluma-alueiltaVesiätuleeHaminanlahteenJaMikänäidenVesien Laatu On。

“Jokaisellajärvelläjajoela on oma valuma-alueensa,JoltaJärveenTai Jokeen Valkeen ValeenVesiä。Esimerkiksi Haminanlahteen Laskee Savilahden Kautta vehkajoen,胡萨伦杰恩ja lelunjoen valuma-alueet,Joiden Yhteenlaskettu Pinta-Ala On Noin 380 Km2。Näiltäalueilta tulee suurin Kuormitus。LisäksiSavilahteen,卢普林州Ja Haminanlahteen Laskee Niiden Omat Valuma-alueet“,Kettunen Kertoo。

LisäksiGraportiinKuvattiinVesistönekologinenTilaILCE-Keskuksen Tekemien Selvitysten Perusteella。Ekologinen Tila Kuvaa VedenRavinteidenMääränLisäksiEliöstönTilaaVesistössä。VesistötLuokitellaaneekologisenTilan Perusteella Asteikolla erinomainen-hyvä-tyydyttävä-välttävä-huono。Haminanlahden Ekologinen Tila在LuokiteltuVälttäväksi上。

koska pistekuormitusta eilöytynyt,塞尔维特因哈姆纳拉州Laskevien Valuma-Alueiden Aiheuttama Kuormitus Kahdella Tavalla;Virtaam​​an Ja Vedenlaatutulosten1 perusteellasekäominaiskuormituslukujen2 perusteella。senjälkeenselvitettiinvaluma-alueidenmaankäyttö3Ja Jokien Tuoma Kuormitus JaettiinMaankäytönMukaanPelloilta,Teollisuudesta JA Asuinalueilta Tulevaksi Kuormituksksi。Tulokseksi Saatiin HavainnollisetTaulukot Ja KuvatKuormituslähteistä。

“Piirakkakuvaaaja Havainnollistaa,MinneVesistökunnostustoimenpiteetKannattaaSuunnata”,Tirkkonen Sanoo。

Kun Kuormitus onSelvillä,PystytäänMiettimänäääänKuormituksenVähentämistoimenpiteitävaluma-alueittain JA Kuortavan Aineksen Mukaan。

“KiintoaineenPidättäminenja ravinteidenpidättäminenvaativat hieman erilaiset toimenpiteet。Esimerkiksi KiintoaineKuormitustaVoidaanVähentääPidättämällävettämälläVettäPohjapadolla。Ravinteet Puolestaan​​ Tarvitsevat Kosteikon Tai Muun Biologisen Alustan,Johon Ne VoivatKiinnittyä“,Vesikemiaan Perehtynyt Asiantuntija Wichmann Kertoo。

TyönLoppupuolellaeräässäTarkkailupisteessäavaittiinMerkkejäspapapausiensulfaattimaiden vaikutuksesta。

“Mahdollisten Happairienien Sulfaattimaiden Esiintymisen Vuoksi Suoteltiin,Ettäulfaattimaidenesiintyminentutkittaisiin ennen tarkempaa Toimenpiteiden Suunnittelua”,Wichmann Jatkaa。

“KuormitusselvitystäoliMukavaTehdäOsaavan Porukan Kanssa。VaikkaTyönFokusSiirtyiYrityksistäValuma-Alueiden Kuormitukseen,Lopputulos OliMeidänJAAsiakkaanMielestäNinnistunut“,Tirkkonen Summaa。

1)PintaVesien Vedenlaatu-Aineisto SaadaanYmpäristöhallinnonHerta-Tietokannasta,Virtaam​​a Arvioitiin AlueenKeskimääräisenVuosivalunnanMukaan。

2)OminaiskuormitusluvutSelvitetäänJokoSyke:N Vemala-Tietokannasta Tai Muusta Kirjallisuudesta。

3)MaankäyttöselvitetäänKäyttämälläCorine-Aineistoa Ja VelvoitetarkKailuraportteja。