Bicycles parked next to city street

Kunnat Ja Kaupungit Kiertotalouden Vauhdittajina

由katri luoma-aho撰写

Kunnat Ja Kaupungit Kiertotalouden Vauhdittajina

Kiertotaloudesta Puhuttaessa Korostuu Uridul Yritysten Rooli Muuttaa Liketoimintaansa Kiertotalouden Mukaiseksi。kuitenkinmyöskunnilla ja kaupungeilla in iso rooli alueellisesti kiertotaloudenedistäjinä。Kunnat OvatMerkittäviäPalveluidenTuottajia Ja Materiaalien JaOstopalveluidenKäyttäjiäJAScastaavatKaavoituksesta。MitäKunnissaJA Kaupungeissa KannattaisiTehdä,jotta Suomen Matka Kohti Kiertotaloutta Vauhdittuisi?

KiertotaloudessaKeskeisenäTavoitteena在SäästääLuonnonvarojaJaHyödyntääsatiaalitTehokkaastiJaKestävävästi。TämäPapahtuuTuottamalla Arvoa Aineettomasti Korvaamalla Tuotteita Palveluilla Ja JakamallaEsineitäJARessejaomistamisen Sijaan。Tuotteiden Suunnittelu Esim。EntistäKevyemmiksiSäästäenSekäMateriaalejaEttäEntergiaa,UusiokäyttömahdollisuusjaRaka-Aineiden Ja MateriaalienKierrätysJAHyötykäyttöhytkiertotaloudessaTärkeässäroolissa。Tuotteen sijaan泰lisäksitarjotaan huolto- JA kunnossapitopalveluita,jotkalisäävätpitkäikäisyyttäJAvähentävätmyöselinkaaren aikaisiakasvihuonekaasupäästöjä。

MaankäyttöJAaluesuunnittelu,Opetus Ja Kouutus,Julkiset Hankinnat,Elinkeinopolitiikka Ja Rakentaminen / Purkaminen OvatKuntienVäyliäKiertotataloudenEdistämiseen。Kunnat JA kaupungit voivat esimerkiksimaankäytönratkaisuillaan mahdollistaa monipuolisten yrityskumppanuuksiensyntymistä,edistääjoukko- JA kevyen liikenteenkäyttöä,vaihtoehtoistenkäyttövoimienlataus- JA tankkausverkoston kattavuutta SEKA rakentamisen tehokkuutta JA materiaalivalintoja。Kunnat Ovat Omistajina Ja Vaikuttajina Monilla AlueillaMyösEnergiantuotannossaJaJätehuollossa。Kunnat VoivatLisätäkiertotalouttaKoskevaa Koulutusta Ja Tiedotusta,Toteuttaa Kiertotalouden Mukaisia Julkisia Hankintoja Ja Kannustaa Ja Aktivoida alueenelinkeinoelämääjaasukkaita kiertotalouden mukaisiin toimiin。Kiertotalouteen SiirtyminenEdellyttääuudenlaisiaKumppanuuksia Ja Kunnat Voivat edesauttaa Niiden Muodostumista。

Ensin Strategia,Sitten Konkretia

Kiertotalouden mukaiseksi kunnaksi siirtyminen lähtee parhaiten käyntiin strategisella työllä – miettimällä kyseisen kunnan/kaupungin tavoitteet ja vaikuttavimmat keinot viedä muutosta eteenpäin. Yksikään kunta ei ole toisensa kaltainen ja vaikka muilta oppiminen on tärkeää, ei keinojen kopiointi ole hyvä ratkaisu. Yhteistyötä toki kannattaa tehdä yli kuntarajojen! Paikallisuuden ja alueen ominaispiirteiden ja vahvuuksien huomioiminen on olennaista, jotta kiertotalous tuo uusia työpaikkoja ja elävöittää paikkakuntaa.

Kiertotalousstrategia muuttuu konkreettisiksi toimenpiteiksi parhaiten sitomalla se muuhun kuntastrategiaan, osallistaa työhön laaja joukko eri alojen edustajia ja saada sille poliittinen hyväksyntä ja tahtotila sekä olennaisten sidosryhmien tuki.

Olemme saaneet ollakevään2019 Aikana Tukemassa Kuntien Kiertotalous-JaResurssiviisaustYötä。Mikälikunnassanne pohditaan juurinäitäasioita,略阿尔塔vinkit prosessin sujuvaksieteenpäinviemiseksi。Mikälitarvitsette Asiantuntija-Apua,AutammeMielellämme。SaatteMeiltä奥萨万曼·蒙利亚森·艾恩维亚·梅恩,JohonPyritäänLöytämäänMyösTärkeääPaikallistuntemustemusta。

Vinkit kunnan kiertotalouden kehittämiseksi

  1. Luo työlle hyvä pohja ja varmista poliittinen hyväksyntä ja tahtotila jo ennen strategiatyön aloittamista. Kerro ja perustele kattavasti, mistä on kyse ja mitä työllä tavoitellaan. Sido kiertotalousstrategia muuhun kuntastrategiaan. Selvitä oleelliset sidosryhmät. Valitse työn etenemisestä vastaava ohjausryhmä.
  2. Aikatauluta työ realistisesti. Tiedota aikataulusta ja prosessin kulusta sidosryhmiä.

  3. varmista sidosryhmien vaikuttamismahdollisuudet。EsimerkiksiTyöpajatovathedelmällisimpiäsilloin,kun niihin saadanriittävästijariittävänlaaja-alaisesti奥斯巴斯图卓省。

  4. Aseta Poliittisen Tahtotilan Ja Innostavan VisionLisäksiTyölleRiittävänHaastavat,Mutta Realistiset Tavoitteet Ja Mittarit。Selkeätja konkreettiset tavoitteetja mittarit parantavat vaikutavuuden seuraamista ja toimivatmyösvistinnäntyökaluina。

  5. Varaudu Siihen,EttätoimintakultuurinMuuttaminen Vaatii Monipuolista,Tavoitteellista JaPitkäjäntätätötä。

OTAYhteyttä.

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, ympäristöpalvelut, Pohjois-Suomi, kiertotalous