公园,一条狭窄的道路和树木

Ympäristön提兰seuranta JA tarkkailu

Ympäristön提兰seurannat JA tarkkailut

AFRYnympäristötarkkailu-JA -selvityspalvelut kattavat niin maahan,veteen kuin ilmaanliittyvättarkkailut。

Päästötarkkailuillaselvitetääntoiminnan aiheuttamienpäästöjenmäärääJA laatua JAvesistöjenvaikutustarkkailuilla puolestaan​​päästöjenvaikutuksiavesistöön。Vesistöjenpäästö-JA vaikutustarkkailuedellyttääsäännöllistänäytteenottoa。

Meillä上OMIA sertifioitujanäytteenottajiaJA toimimmemyösyhteistyössäuseiden laboratorioiden JAnäytteenotto-organisaatioiden kanssa。Paikallisten JA valtakunnallisten kumppanien verkosto takaa meille toimintakyvyn KOKO Suomessa。Samalla varmistamme,ETTAmeillä上艾娜käytössämmelaadukastavesinäytteenotto-JA laboratoriokapasiteettia JA pystymme raportoimaan tulokset aikataulujen mukaisesti。Tulokset JA muut olennaiset dokumentitlöytyvät艾娜halutessanne digitaalisestaympäristötietojärjestelmästämmePurosta。Tarjoammemyös聚JA melumittauksia。

Esimerkkejäpalveluihimme kuuluvistaluontoselvityksistä

  • kasvillisuus- JA luontotyyppiselvitykset
  • vesikasvillisuuskartoitukset
  • linnustoselvitykset
  • direktiivilaji- JA muuteläimistöselvitykset
  • BREEAM-ekologiaselvitykset
  • biodiversiteetti- JA kompensaatioselvitykset
  • bioindikaattoritutkimukset JA muut biologiset seurannat
  • NATURA-arvioinnit
  • kalastoselvitykset
水视界赫尔辛基

Vesistö-JA kuormitustarkkailut

Monenlaisesta ihmisen aiheuttamasta toiminnasta syntyypäästöjävesistöihin。Kattavapäästö-JAvesistötarkkailusisältyytyypillisestiympäristölupaanJA上edellytyksenätoiminnan harjoittamiseen。

Kalatalousselvitykset

Kalatalousselvitykset

AFRYllä上pitkäaikainenkokemus JA vahva asiantuntemus erilaisissa kalataloudellisissaselvityksissä。Kalataloudellisen velvoitetarkkailun ohellaniitälaaditaan毫米。ympäristölupahakemuksiinJAympäristövaikutustenarviointiin liittyen。

大田yhteyttä

安西Karppinen

Osastopäällikkö,ympäristötutkimukset,Pohjois-芬兰语

Katri骆马湖 - 阿霍

Osastopäällikkö,ympäristöpalvelut,Pohjois-芬兰语,kiertotalous
" class="video-embed-field-launch-modal">
Ympäristötarkkailu