核电站傍晚的天空

Ydinvoima

Ydinvoimakonsultoinninedelläkävijä1950年luvultalähtien

欧洲人johtavista riippumattomista ydinvoimakonsulteista, joka on tyoskennellyt ydinvoiman parissa siita asti, kun kaupallista ydinvoimaa on ruvettu rakentaman。我的生活是这样的,我的战略是这样的,我的生活是这样的。

Tarjoamme palveluja ydinenergiaprojektien koko elinkaaren ajaksi。Tyossamme keskitymme paitsi ydinvoimalaitoksen mahdollisimman korkean kayttoasteen saavuttamiseen myos turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen。

Asiakkaitamme ydinvoimasektorilla ovat

  • voimayhtiöt
  • laitostoimittajat ja urakoitsijat
  • viranomaiset
  • rahoituslaitokset

Palvelumme kattavat住宿总共ydinvoimalaitoksiin,niiden oheistoimintoihin JA kannattavuuteenliittyvätkokonaisuudet ERI vaiheissa。Lisäksiteemmeydinjätteenloppusijoittamiseenliittyvättutkimukset。

Uudet ydinvoimalaitokset

  • Projektikehitys- JA rakentamisvaihettaedeltävätpalvelutkattavat战略家,liiketoiminnan JA organisaation kehityspalvelut,laitospaikkaselvitykset,projektikonseptinkehittämisen,ympäristövaikutustenarvioinnin,lupahakemusten laadinnan JA turvallisuusarviot。
  • Projektien toteutusvaiheenpalvelut sisaltavat projektinhallinnan, laadunvarmistuksen, laitospaikkasuunnittelun, yksityiskohtaisen suunnittelun, rakennus- ja kayttoonottovalvonnan seka turvallisuusarvioinnit。

YdinvoimaloidenkäytönJAylläpidontuki

  • Laitoksenkayttovaiheenpalvelut kattavat ydinvoimalaitosten turvallisuuteen,käyttövarmuuteen,käytettävyyteenJAylläpitoonSEKA laitoksenpäivityksenJAeliniänpidentämiseenliittyvätselvitys- JA toteutuspalvelut。

Ydinvoimaloidenkäytöstäpoisto

  • 我的朋友们,你们好kaytostapoistonvaihtoehtoselvitykset JA metodologian,turvallisuusarvioinnit,jätteenkäsittely-JAjätereittiselvityksetJA inventaariot塞卡radioaktiivisenjätteenhallinnan
Jari Kuikka
Johtaja, ydinvoimaliiketoiminta

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasipitämällähenkilötietositurvassa。Käsittelemmehenkilötietojatietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen艾娜soveltuvia lakeja JAsaannoksia