城市,滨水区的老建筑

Vesireitit

Ruoppaukset JAläjitykset

Vesireittien JAvesistöjenruoppauksetliittyvättyypillisesti tulvasuojeluun,vesistöjenkunnostukseen泰virkistyskäyttöarvojenparantamiseen。RuoppausmenetelmänJAläjitystavanvalintaan vaikuttavat ruopattavien massojen laatu JA soveltuvanläjitysalueenlöytyminen。Laadimme ruoppausten JAläjitystenyleissuunnitelmat esimerkiksi vesilain mukaisen luvan hakua varten,laadimme luvan hakuun tarvittavat hakemusasiakirjat SEKA teemme tarvittavat tutkimukset。Ruoppausten JAläjitystentoteutussuunnitelmienyhteydessälaadimme ruoppausten koneohjausmallit SEKAläjitysalueidentoteutussuunnittelun,myösgeotuubiläjitystenosalta。

Vesi- JA兰塔 - alueiden rakentaminen,padot,laiturit,vesiuomat JA tutkimukset

如果你是我的朋友,你就可以去你的家乡,去你的家乡。Jotta riskit voomioida suunnittelussa, rakentaminen edellyttaa maaperasvityksia。Hoidamme vankalla ammattitaidolla monipuolisesti maa—我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们。

Purojen JA jokien kunnostus- JA ennallistamissuunnittelu

Purojen JApienvesistöjenkunnostukseen JA luonnontilan palauttamiseen上alettukiinnittäähuomiotaentistäenemmän。Laadimme pienvesiselvitykset,purojen kunnostuksen yleis- JA toteutussuunnitelmat SEKA huolehdimme hankkeen mahdollisesti tarvitsemista luvituksista JAsidosryhmäyhteistyöstä。

Varsinkin pienvesistoissa ja -joissa在tarpeettomaksi jaaneita vanhoja betoni- ja kivipatorakenteita, jotka estavat mm. kalojen nousun。请告诉我你的名字和你的名字。如果你的名字叫pohjapatojen,你的名字叫osalta,你的名字叫tutusten arvioinnin,你的名字叫tukimukset,你的名字叫tuvittavan,你的名字叫tuvittavan,你的名字叫lupahakemusasiakirjat。

Kalateiden suunnittelu

Toimiva kalatie JA kalakantojensäilyminenvesivoimalan alueella vaativat huolellista suunnittelua JA tutkimuksia。荣丽塔,ETTA viereen rakennetaanväylä,霍塔皮特金kalojen oletetaan osaavan valitareittinsäjatkossa。Monien muidentekijöidenlisäksisuunnittelussa huomioidaan erityisesti kalojen vaellusreitit,joen luonnollinen virtaam​​a,juoksutusten aikataulutus SEKA kalatien suulta tulevan houkutusvirtaam​​anoptimimäärämallintamalla。Kalatie沃伊甑佐戈betonialtaista koostuva tekninen kalatie,luonnonmukainen uoma泰奈登yhdistelmä。

大田yhteyttä

Terhi Renko

Osastopäällikkö,vesihuollon konsultointi JA hulevedet

马尔科Lehmikangas

Kaivosinfra,奥卢