穿过森林的路径

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

AFRYn avulla最佳匹配的vastuullisuudesta kannattavaa

Jokaisen yrityksen,organisaation JA viranomaisen上elintärkeäähuomioida ilmastonmuutokseen JA vastuullisuuteenliittyvätkysymykset toiminnassaan。Autamme asiakkaitamme tunnistamaan JA optimoimaan NE toimet,joillavähennetäänkasvihuonekaasupäästöjäJA varmistetaan liiketoiminnan vastuullisuus。

如果你是我的朋友,你就会受到伤害,如果你是我的朋友,就会受到伤害。在我的家乡,在我的家乡,在我的家乡,在我的家乡。

Palvelummelähtevätasiakkaan tilanteesta JA tavoitteista。Autamme muotoilemaan战略家,tavoitteet JA mittarit,jotka ohjaavat organisaatiosi kohti vastuullisuutta JApienempäähiilijalanjälkeä。Tuemme tulosten mittaamisessa,seurannassa,auditoinnissa JA korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa SEKA奈登kommunikoinnissa sidosryhmille。

Ilmastonmuutokseenliittyvätpalvelumme

 • hiilijalanjalki, hiilikadenjalki, nettopositiivisuus
 • hiilinielulaskenta JA hiilivaraston mallinnus
 • hiilidioksidipäästöjenkompensointi
 • tiekartat hiilineutraaliuteen JA ilmastostrategiat
 • ilmastomuutosriskien arviointi
 • elinkaariarvioinnit(生命周期分析,LCA),tuotteidenympäristöselosteet(EPD环境产品声明)
 • päästökauppakonsultointi:päästölupahakemukset,ilmaistenpäästöoikeuksienhakemukset
 • päästökauppatodentaminen(katso更多资料阿尔塔)
 • TCFD(工作队与气候相关的财务披露)-raportointi

这是我的荣幸

 • riskien arviointi
 • sidosryhmäanalyysitJA -vuoropuhelu
 • kestävänkehityksen strategiat
 • 关键绩效指标-mittarien kehitys
 • vastuullisuuden nykytilanmääritys,vertailu JA间隙analyysi
 • kestävyysraportointi(毫米。GRI)
 • digitaalinentyökaluvastuullisuuden arviointiin(SBPI)
 • ymparistovaikutusten pienentaminen
 • energia-,vesi- JA resurssitehokkuus
 • 所有的外国材料都可以在我们的国家使用
 • jatteen vahentaminen ja jatehuolto
 • CEEQUAL(土木工程环境和质量评估和奖励计划)- vapaaehtoinen ymparistoluokitusjarjestelma, jolla arvioidaan laaja-alaisesti kestan kehityksen mukaisia toimintatapoja hankkeen koko elinkaaren aikana

Aiheeseenliittyvätdokumentit

大田yhteyttä

明娜约基宁

Osastopäällikkö,ympäristökonsultointi,Etelä-芬兰语

Katri Luoma-aho

Osastopaallikko, ymparistopalvelut, Pohjois-Suomi, kiertotalous