男子安全帽

Pilaantuneet MAAT JAmaaperä

AFRYn pilaantuneen马安JAmaaperänpalvelut

Tuotamme kattavia JAympäristöystävällisiäratkaisuja kaikkiin pilaantuneenmaaperänJA pohjaveden selvityksiin liittyviin tarpeisiin - tutkimuksista艾娜täysimittaisiinkunnostushankkeisiin。

MaaperänJA pohjaveden pilaantuneisuus沃伊aiheuttaa haittaa泰terveydellisiäriskejäpilaantuneella alueella JA alueenympäristössä。Toiminnanharjoittajan上oltavaselvilläriskeistä,jotka kohdistuvatmaaperään,pohjaveteen,vesistöönJA ilmaan。Autamme riskienselvittämisessäJA hallinnassa。Teemmetyötätiiviisti asiakkaidemme kanssa JAlähtökohtanamme上艾娜kustannustehokkuus,aikataulussa pysyminen JA ensiluokkainen lopputulos。

Maaperän,pohjaveden JA tarvittaessa sedimenttien haitta-ainetutkimukset voidaan toteuttaa AFRYn asiantuntijoiden JA阿曼näytteenottokalustonavulla luotettavasti,tehokkaasti JA asiakkaan tarpeet huomioiden。MaaperänJA pohjaveden pilaantuneisuuteenliittyviäosaamisalueitamme tutkimuksienlisäksiovat esimerkiksi环境尽职调查-ympäristökatselmukset(EDD),kunnostuksien valvonta,riskiarvioinnit JAympäristötarkkailut

Ympäristöriskinarvioinnit

Pilaantuneenmaaperänriskinarvioinnissa tunnistetaan olemassa olevatpäästölähteet,pilaantunutmaaperäJA pohjavesi,arvioidaan泰lasketaan haitta-aineiden kulkeutuminen SEKA haitta-aineille altistujat JA altistumisenmääräJA vakavuus。Tarvittaessa haitta-aineidenleviäminenmallinnetaan。MaaperänJA pohjaveden kunnostustarve JA kunnostustavoite voidaanmäärittääriskinarvion tulosten perusteella。Laskennallisissa riskinarvioissakäytämmeapuna uusimpia,riskinarviointia vartenkehitettyjämalliohjelmia。

Pilaantuneen马安kunnostusmenetelmätJA原位

Meillä上kokemusta erilaisistakunnostusmenetelmistäJA autamme valitsemaan parhaiten kuhunkin kunnostuskohteeseen sopivanmenetelmän - OLI SE sitten paikanpäällätehtävä原位-kunnostus泰pilaantuneen MAA-aineksen massanvaihto。Olennaisena osana pilaantuneenmaaperänJA pohjaveden kunnostussuunnittelua上kunnostuksenkestävyydenarviointi,拉霍亚varmistetaan,ETTA valittukunnostusmenetelmä上tasapainossaympäristöllisten,sosiaalisten JA taloudellistennäkökulmienosalta。

坤kierrätysJAuudelleenkäyttöotetaan YHAenemmänhuomioon pilaantuneiden少女käsittelyssä,näemme原位-kunnostuksenlisääntyvän。Meillä上vankka kokemus原位-tekniikoidenhyödyntämisestälukuisissa projekteissa,JA siten pystymme tuottamaan kustannustehokkaita JAkestäviäratkaisuja asiakkaillemme。

大田yhteyttä

AFRY联系人通用图像

汉努Ansala

Pilaantuneet MAAT