码头上的人们,背景是住宅楼

Maankäyttö

MaankäytönsuunnitteluAFRYllä

Alueidenkäytönratkaisuilla vaikutetaan yhteisenympäristömmetulevaisuuteen。Kestävälläalueidenkäytölläluodaan perusta resurssiviisaalle JAvähähiiliselleyhdyskuntakehitykselle,vetovoimaisille alueille,elinvoimaiselle luonto- JAkulttuuriympäristölle,turvalliselle JA terveelliselleelinympäristölleSEKA energiamuotojen JA elinkeinojen uudistumiselle。

你可以通过以下途径了解,也可以通过其他途径了解,也可以通过其他途径了解。如果你是亚洲人,你就会知道你的名字。

Palvelumme kattavat:

Arto Ruotsalainen
Kehitysjohtaja, maankayton suunnittelu

谢谢你的帮助。你知道吗,我知道你知道我的名字säännöksiä