Sludge management

Lietteenkäsittely

Lietteenkäsittelyn palvelut

Yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus luo paljon haasteita ja vielä enemmän mahdollisuuksia.

Tiukentuva lainsäädäntö rajoittaa käsittelyä ja loppusijoitusta, kun taas lietteiden sisältämän energian ja ravinteiden hyödyntäminen vie kohti kustannustehokkuutta ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. Laaja kokemuksemme takaa, että lietteiden ja biojätteiden käsittelyyn liittyvät moninaiset tekniset ja yhteiskunnalliset ristikkäisvaikutukset huomioidaan jo esiselvitysvaiheessa.

TekninenTietämyksemmeErikäsittelymenetelmistäjaniidenkustannuksistasekäkäsittelypalveluidenmarkkinatilanteesta ovatasiakkaidemmekäytettävissä - yhdessäpääsemmeoptimiratkaisuun,Jossa Liete Parhaimmillaan Muttuu Ongelmasta Resurssiksi。

AFRY on Suomen johtava lieteosaaja, jonka asiantuntemukseen luotetaan kaikilla sektoreilla. Esimerkkejä palveluistamme:

Ota yhteyttä

Kristian Sahlstedt

Osastopäällikkö,Vesihuollon Prosstsit Ja Vietei