红外线建筑文化

Kulttuuri- JA urheilutilat

Toimivia kulttuuri- JA urheilutiloja

Areenat,kirkot,museot,keikkapaikat,urheiluhallit JA teatterit ovattärkeitäsosiaalisenelämänkeskuksia JA kulttuurin vaalijoita。我AFRYllävarmistamme,ETTA NE ovat toimivia,kustannustehokkaita JA turvallisia。

Nykyaikaista urheiluhallia泰toimintakeskusta rakennettaessa EI ENAA丽塔,ETTA SEtäyttääensisijaisenkäyttötarkoituksensa。森sijaan tilojenmonikäyttöisyydestä上tullut yksitärkeimmistätekijöistä。

Urheilu- JA kulttuurirakennuksia suunnitellessamme autamme varmistamaan esimerkiksi,ETTA rakenteet SEKA teknisetjärjestelmätilmanvaihdosta valaistukseen mahdollistavat tilojen muunneltavuuden JAkäyttötarkoituksienmuutoksen纽约时报JA tulevaisuudessa。

大田yhteyttä

威乐Virnes

Johtaja,KiinteistötJA rakentaminen

Tutustu projekteihimme