红外线建筑,学校教育学生

Koulut JApäiväkodit

Koulu- JApäiväkotirakennuksetparemman oppimisen tueksi

AFRYllä上osaamista JA kokemusta开垦tyyppisten koulutus- JA oppimistilojen,kutenpäiväkotien,koulujen JA korkeakoulujen suunnittelusta。

Oppimisen JA kehittymisen tiloina kouluilla JApäiväkodeilla上merkittävärooli lasten,nuorten JA opettajienelämässä。Oppiminen JA analyyttisen ajattelun kehittyminen vaatiikeskittymistä,luovuutta JA palautumista tukevaaympäristöä。Ympäristön上oltava samalla rauhallinen,inspiroiva JAriittävänmuunneltava,jotta SE palvelee ERI ryhmien JAyksilöidentarpeita。Koulu- JApäiväkotitilojentäytyyluonnollisesti甑myöskustannustehokkaita rakentaa,ylläpitääJA huoltaa。

Kokemuksemmemyötäosaamme suunnitella parhaat olosuhteetkehittyvälleajattelulle。硒vaatii muunneltavaa valaistusta,ilmanvaihtoa JA akustiikkaa,SEKA korkeimpia paloturvallisuus- JA turvallisuusstandardeja。Nykyaikainen koulusuunnittelu vaatiimyöskorkeatasoista rakennesuunnittelua tilojen vaihtelevuuden takia。Koulujen suunnittelussa perinteinen luentosali antaa tilaa pienemmille tiloille,jotka tukevat paremmin vuorovaikutusta JA keskustelua。Koska nykyaikainen koulutus nojaa vahvasti digitaaliseen teknologiaan,IT-ratkaisut JAhyvätyhteydet上asetettava etusijallemyössuunnittelussa。

MeilläAFRYllä上paljon kokemustamyöspäiväkoti-JA koulurakennusten peruskorjaussuunnittelusta。

大田yhteyttä

威乐Virnes

Johtaja,KiinteistötJA rakentaminen

艾司科Muikku

Korjausrakentaminen

莉萨·Palén-Alopaeus

Johtaja,Arkkitehtisuunnittelu