出土岩壁在隧道

KallioperäselvityksetJAkaivosympäristö

Kallioperaselvitykset

Tunnemmekallioperän。Meillä上laajasti kokemustaydinjätehuoltoonliittyvistäkallioperätutkimuksistaneljänvuosikymmenen ajalta。AFRY上ollut mukana Posivan tutkimuksissa alusta阿斯蒂JA olemme osallistuneetmyöslukuisiinkansainvälisiinhankkeisiin muun muassa Ruotsissa,Ranskassa JA Kanadassa。在Kaivoshankkeissameilläasiantuntemusta JA kokemusta KOKO kaivoksen elinkaaren ajalta艾娜malminetsinnästäkaivoksen sulkemiseen。Infrastruktuurin rakentamishankkeisiinliittyvissätutkimuksissa olemmemyösvahvasti mukana。

AFRYltälöytyymyöskattava地理JA kalliorakennussuunnittelun塞卡kaivossuunnittelun osaaminen。

Kaivosymparistopalvelut

Palvelemme laajalla rintamalla kaivosten kaikissa ymparistoasioissa。我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是我的意思是。这是一种不常见的paristoasioista,它是一种不常见的paristoasioista,它是一种不常见的paristoasioista。

水流模型

水文地质学是一门很重要的学科

这是一种水文地质,是一种水文地质,是一种水文地质,是一种水文地质,是一种水文地质。只要你愿意,你就可以和别人一起分析。

水文地质学家的观点是,我们的观点是,我们的观点是,我们的观点是,我们的观点是,我们的观点是,我们的观点是,我们的观点是,我们的观点是,我们的观点是。

水文地球化学

Hydrogeokemia

这是一个非常好的例子。Kaikki maankaytto esim。如果你是我的朋友,你就会知道我的名字。如果你想喝咖啡,你就得喝咖啡。

通过森林盘山公路的鸟瞰图

它是一种综合的菊科植物

Monitoroinnin avulla voidaan erotella toiminnan aiheuttamat muutokset luonnollisesta vaihtelusta。Kattava JA asiantuntevaympäristönperustilanselvittäminen上edellytys laadukkaaseen toiminnanaikaiseenympäristönmonitorointiin。Monitorointia tarvitaanympäristönturvallisuuden varmistamiseksi toiminnan KOKO elinkaaren阿贾恩。Meillä上pitkäaikainenkokemus erityisesti hydrogeologiaan JA hydrogeokemiaanliittyvästämonitoroinnista JAperustilaselvityksistäSEKA niihinliittyvistäautomaattisista havaintoverkostoista。Näihinseurantoihin useinliittyvätnäytteenototJA erilaiset mittausohjelmat voidaanmyösjärjestää。

隧道岩石地下水

Kalliopohjaveteen liittyvat tutkimukset

Kattavat细节一般kallion vedenjohtavuudesta,virtauksista JA pohjaveden kemiallisesta koostumuksesta hankkeiden ERI vaiheissa ovat useinvälttämättömiä。AFRYllä上vuosikymmenten kokemus kalliopohjaveteenliittyvistätutkimuksista。

由水景,在岸边的岩石,建筑物在后台

Maanpinnan alaisten rakenteiden JA ominaisuuksien tutkiminen geofysikaalisten menetelmien avulla

你的名字叫什么名字?你的名字叫什么名字?Geofysikaalisella tiedolla on laajalti kayttoa erilaisissa kalliorakentamisen, ymparistoselvitysten ja luonnonvarojen hyodyntamisen tehtavissa。如果你想知道我的名字,请告诉我你的名字。

Infra-Buildings、环境认证

Geoterminen ENERGIA

Geotermiselläenergialla tarkoitetaan马安sisäosanlämpöäJA仙käyttöäenergialähteenä。Geotermiselläenergialla沃伊甑merkittäväroolilämmityksenhiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa,JA本身VOIvähentäätarvetta bioenergiankäytölle。

AFRYltälöytyyosamista geotermistenlämpökaivojensimulointiin JA optimointiin。

核废料

Ydinjatteen loppusijoitustutkimukset

锁门ydinvoimalaitoksissakäytettyydinpolttoaine aiotaan loppusijoittaasyvällekallioon rakennettavaan loppusijoitustilaan Eurajoen Olkiluotoon。Asiantuntijamme ovat olleet mukanaydinjätteenloppusijoitustutkimuksissa hankkeen alusta alkaen。

Ota yhteytta

Jari Pollanen

Osastopaallikko, geotieteellinen konsultointi
AFRY联系人通用图像

Paivi皮肯

Kaivosten jatehuolto ja sulkeminen, ymparistoriskien arvi软

Kiinnostuitko吗?Katso myo