防汛防雨

Hulevesien ja tulvien hallinta

Hulevesien ja tulvien hallinta

AFRY tarjoaa kattavan JA monialaisen palveluvalikoiman hulevesien kokonaishallintaan JA tulvasuojeluun strategioista ERI kaavatasojen kautta yleis- JA rakennussuunnitteluun SEKA mallinnukseen JA mitoitukseen。

Katsomme艾娜pitkälletulevaisuuteen JAyhdistämmekaikissa hulevesien hallinnan projekteissammekäytössämmeolevaamonitieteellistäosaamista。Työryhmäämmekuuluu kokeneita verkostosuunnittelijoita,vesienmääränJA laadun asiantuntijoita,vesistöasiantuntijoita,pohjarakennus- JA geosuunnitteluasiantuntijoita,pohjavesiasiantuntijoita,maisema-arkkitehteja,arkkitehteja JA luontoasiantuntijoita。

Hulevesien strateginen hallinta

在这条航线上,你必须为你的投资制定战略。你的名字叫什么名字就叫什么名字就叫什么名字。我很高兴能和你在一起。

  • Kuntien hulevesiohjelmat
  • Hulevesivastuut昆南JA vesihuoltolaitoksenvälillä
  • Kunnan hulevesijarjestelmien vaikutusalueet
  • Vesihuoltolaitoksen hulevedenviemäröintialueet
  • Kuntien JA vesihuoltolaitosten hulevesitaksat

Alueellinen hulevesien hallinta,valuma-alue- JA pienvesiselvitykset,kaavaselvitykset

Alueiden rakentaminen muuttaa sadevesien valuntaolosuhteita。我的意思是,我的意思是我的意思,我的意思是我的意思。你的名字叫huomioimme hydrologisen kierron,你的名字叫luonnonmukaisen。

他说:“我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们。你的名字叫什么?你的名字叫什么?你的名字叫什么?你的名字叫什么?

只要你知道我的名字,你就会知道我的名字。Kaavoihin kartoitamme suunnitellun maankayton aiheuttamat valunnan muutokset, tarvittavat hulevesien tasaus- ja kasittelytoimenpiteet seka tehtavat tilavarauset。Suunnitelmia tehdaan kaupunki-, yleiskaava-, asemakaava- ja kiinteistotasolla, katu- ja puistosuunnitelmien yhteteyteen seka yritysten ja teollisuuden tarpeisiin。

Hulevesijärjestelmissäyhdistetääntarpeen mukaan luonnonmukaisia JAteknisiäratkaisuja。Mitoitamme hulevesilinjat,-uomat JA pumppaamot SEKA suunnittelemmekäsittelymenetelmätkuten kosteikot,viivytysrakenteet JA suodattimet。Suunnittelussahyödynnämmemyösmallinnusosaamista。Viheralueita voidaanhyödyntää不知不觉诱惑你tapaa etenkin hulevesien luonnonmukaisessa hallinnassa JA moniin maisemasuunnitteluprojekteihin liittyymyöshulevesisuunnitelman laatiminen。

Analysoimmehulevesijärjestelmäntoimintaa mallinnuksella,米卡mahdollistaa verkostojen,ojastojen,viivytys- JAkäsittelyrakenteidenSEKA erilaisten sadetapahtumien tarkastelua。大汉liittyen teemme tulvariskikartoituksia SEKAmääritämmetulvareittejäJA niiden kapasiteetteja。Mallinnus mahdollistaa verkostojen mitoituksen JA suunnittelun,poikkeus- JAhäiriötilanteidenarvioinnin,korjaavien toimenpiteiden JA pumppausten suunnittelun SEKA vuotovesitutkimusten JA saneerauksen suunnittelun。Mallinnuksissa otetaan huomioon vastaan​​ottavienvesistöjentulvakorkeudet JA padotusongelmat。Mallinnammemyösojia,puroja JA jokia。

Hulevesijarjestelmien tulva- ja tulvareittimallinnus taajama-alueilla

如果你的家人都在你的家乡,你就会为你的家人感到高兴。我给你分析一下我的情况,我给你讲讲我的情况。我们可以为你的家人做详细的分析,也可以为你的家人做详细的介绍。

Tulvasuojelu

在Tulvasuojelutoimenpiteiden tavoitteenaestäätulvavesien haitallinenleviäminen,esimerkiksi tulvapatojen,vesiuomien ruoppausten JA uusien purkureittien avulla。Tulvapatojen osalta huomioidaanpatoturvallisuusnäkökohdat。Ruoppausten JA ruoppausmassojenläjityksessähuomioidaanvesistö-JAympäristövaikutuksetJAmaankäyttö。Rakennetuilla alueilla sopivienläjitysalueidenlöytyminenVOI甑haastavaa,jolloin kyseeseen VOI tulla esimerkiksi imuruoppaus JA massojenläjitysgeotuubeihin。

Ota yhteytta

Terhi莲子

我叫Osastopaallikko,我叫konsultointi

Tutustu projekteihimme