油炼油厂工厂的工业管道

Biojalostus.

Laaja Asiantuntemus JA Kokemus Biopohjaisista Raaka-Aineista Ja Ratkaisuista

Vahva Osaamisemme Biopohjaisista raaka-aineistayhdistettynävuosikymmenienkokemukseenselluteoldisuudesta,Öljyjalostuksestaja kemianteollisuudesta mahdollistavat asiakkaillemme luotettavan Ja Teknologiaipumattoman Kumpanin Kaikkiin Biojalostuksen Hankkeisiin。

Biopohjaisilla Ratkaisuillayhätärkeämpiroolikestävänkehityksenmukaisessa maailmassa。NäinOllenValtavaMääräSovelluksiaJA TeknoloiTa on Kehitetty Vastaaman Lakien,AsetustenSekäalkkinoidenasettamiin vaatimuksiin。Historiamme Sellu- JA Paperiteollisuudessa Tuo Meil​​le Ainutlaatuisen Osaamisen Biopohjaisista Raaka-Aineista。Ratkaisumme Teollisuuslaitosten Sivu-JaJätevirtojenHyödyntämiseenauttavat AsiakkaitammePaitsi Parantamanan Prossiensa TehokkuuttaMyösLisämäänLiketoimintaansa。

tarjoamme kattavasti kaikki suunnittelu- ja projektinhallintapalveluteseNelvityksistäbiojalostuksencapex-hankkeiden epcm-toteutukin jatkuen opcm-toteutukiin jatkuen opcm-palveluiden kautta ja mahdollistaenpitkäaikaisenkumpanuudenlaitoksen koko elinkaaren ajaksi。

Vahva ProsetsiteKnologiaosaamisemmeYhdistettynäKaikkieniiinSihitnitteludisipliinienKattavuuteen罗阿尼特拉古斯塔Lisäarvoaasubkkaillemme erilaisissa selvityksiss,Investineiprojekteissasekätanotannonaikaisessa toiminnassa。YMPäristö-,苔t - JA TurvallisuuskonsultOinteSekäuuttoimeksiannot toteteaanyhteistyössäieriektoreidenveriantkekogia-aiantuntijoiden kanssa,mikämahdollistaakokonaisvaltaisennäkemyksenjaliitynnätiversienvälillä。

Teknologiasta Riippumattomana Konsulttina autampe Audiakkaitamme Tunnistamaan Ja Valitsemaan Parhaat Mahdolliset Vaihtoehdot Ja Tarjoamme Turvallisen,KestävänJAKustanantanushokkaanLopputuloksen。Asiantuntemuksemmeyhdistettynäprosesioasaamiseensekäkäyttämämmesuunnittelu- japrojektinhallintatyökaluttakaavat projektin tehokkaan toteutuksen Ja Laitoksen Varman Toiminnan。

Ydinosaamisalueemme:
  • Biokemikaalit.
  • BIOPOLTTOAINET.
  • Biokaasu.
  • Biomateriaalit
  • sellutehtaan sivu-jajätevirtojenhyödyntäminen
  • Muut Biopohjaiset Ratkaisut(ESIM。MäntyöljyJaligniini)
Tuukka sormunen.
全球能源线材化学品和生物化

Afry Huolehtii Yksityisyydensuojastasipitämällähenkilötietositurvassa。Käsittelemmehenkilötietojatietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja jaSäännöksiä.

Kiinnostuitko?卡索伊尔默尔斯