在隧道的挖掘岩壁

Tampereen Seudun Uusi Keskuspuhdistamo

Tampereen Seudun Uusi Keskuspuhdistamo

Sulkavuoren Kallioon SijoitettavanJätevedenpuhdistamonJa Biokaasulaitoksen Titeutus On UseAh Kunnan Yhteishanke Ja Pirkanmaan SuurinYksittäinenympäristöinvestioTei。Afry Vastasi HankkeenYmpäristö-Ja VesiluvistaSekäLukuisistasuunnittelutehtävistä。

在konsultoinut tampereen seudun keskuspuhdistamoa hankkeen suunnittelussa ja Yvassa Jo Yli 10 Vuotta上的Afry。

Afryn Vastuulla Hankkeessa Oli Mm。坦佩雷seudun puhdistamon vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen JAjohtamisjärjestelyidenyleissuunnittelu,Sulkavuoren puhdistamonpääsuunnittelu,biokaasulaitoksen yleissuunnittelu,ViinikanlahdenjätevesipumppaamoSEKAjätevedenpuhdistuksenliittymis- JAkäyttösopimus。

Hankkeen UvitusProsessiSisälsiyhteensä7卢旺达卡米斯塔。työnpuitteissa tarkasteltiinmyösvaihtoehtoistenlietteenkäsittelymenetelmienhiilijalanjälkeäjaympäristövaikutuksiasekäiermenetelmienversaavuutta alueellisen ravinteidenkierrätyksenidkartantavoitteisiin。luvitusprosessin aikanakäytiinvuoropuhelua病毒瘤士ja eri sidosryhmien kanssa toiminnanharjoittajan tukena ja ratkaistiin aktiivisesti monitahoisen hankkeen haasteita ennakoivalla ja Vuorovaikutuksellisella konsultaatiolla。

projektin tiedot.

  • 亚太卡:Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
  • 汉克:jätevedenpuhdistamoja biokaasulaitos
  • 艾卡:2016-2020
  • 苏纳:坦佩雷
  • Afryn Rooli:Ympäristö-贾维斯利鲁特,LukuisatSuunnitteluteHtävät

OTAYhteyttä.

Minna Jokinen.

Osastopäällikkö,ympäristökonsultointi,Etelä-苏米

reijokuivamäki

Johtaja,Suomen VesiliikeToiminta