CH_Hochwasser

Hulevesien valuntatutkimus RuotsinÖrnsköldsvikissä

Hulevesien valuntatutkimusÖrnsköldsvikissä

如果你是本地人,你就会知道你是本地人,你就会知道你是本地人。如果你是本地人,你就会知道你是本地人。我们用的是一种特殊的方法。我们用的是特殊的方法。你可以在这里工作,也可以在这里工作,你可以在这里工作,也可以在这里工作。

Muiden Ruotsin kuntien lailla恩舍尔兹维克rakentaa JAhyödyntääenemmänMAA-alueita vastaamaan jatkuvasti kasvavanväestöntarpeita。Muutokset ihmisen toiminnassamerkitsevätSITA,ETTA vallataan aiemminhyödyntämätöntämaata,JA本身johtaa suurempaanmääräänläpäisemättömiäpintoja JA kasvavia hulevesivalumia,jotkasisältävätERImääriäJA erilaisiaepäpuhtauksia。Siksi上tärkeätutkia suunniteltujen toimien vaikutusta hulevesien valuntaan。AFRY上toteuttanut hulevesien valuntatutkimuksenselvittääkseentoimenpiteet,joita tarvitaan rakentamisesta aiheutuvien hulevesivalumien hallintaan。Keskeistä上säilyttääalueenalkuperäinenvesitase huolimatta uusistamaankäyttötarkoituksista。Tutkimuksessa ehdotetaan ratkaisuja huleveden hallintaan alueella SEKA puhdistus- JA /泰viivästysmenetelmiävalumille。

请原谅我的错误。Tarkastelemme aina aluksi erityispiirteita, kuten maaperatyyppeja ja kasvillisuutta, ja kuinka alueen kayto tulee niihin vaikuttaman。如果你想知道我的名字,请告诉我你的名字。请您给我分析一下,请您给我分析一下,请您给我分析一下。如果你想知道我的名字,请告诉我你的名字。如果你想知道我的名字,请告诉我你的名字。

卡米拉Vesterlund
顾问,瑞典水

谢谢你的帮助。你知道吗,我知道你知道我的名字säännöksiä